Initiatieven voor vijf windparken in Emmen

Fractievoorzitters Auke Oldenbeuving van het CDA. Foto Archief DvhN

Er liggen bij de gemeente Emmen vijf plannen voor een windpark op vier verschillende locaties in Emmen.

Het gaat om vier van de zeven gebieden, die Emmen heeft aangewezen als potentiële locatie voor windmolens: terreinen langs de N34 bij Emmen, de Zwartebergenweg langs de grens bij Barger-Compascuum, De Vennen bij Roswinkel en Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge. Dat maakte wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) donderdaggisteravond bekend tijdens de gemeenteraad. Met de vier plannen voldoet Emmen aan de provinciale opgave van het plaatsen van 95,5 megawatt aan windmolens.

Van der Weide heeft niet bekend gemaakt van wie de initiatieven afkomstig zijn. Wel voldoen ze aan de minimale eis van minstens vijf turbines bij elkaar. In een toelichting na afloop wees hij erop dat het nog zeker niet vaststaat of de molens ook inderdaad op deze locaties komen. ,,De vraag is of het goede of slechte plannen zijn. Dat gaat een commissie van deskundigen onderzoeken.''

Voordat die deskundigen aan de slag gaan, krijgen eerst omwonenden de gelegenheid er iets van te zeggen. Maandagavond is er al een eerste bijeenkomst in hotel Van der Valk, bedoeld voor omwonenden van Zwartenbergerweg (18.00 uur) en De Vennen (20.00 uur). Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de bijeenkomsten mogelijk niet openbaar en louter op uitnodiging toegankelijk. Ze worden georganiseerd door het platform Windkracht 3, dat het proces met de inwoners begeleidt.

In de plannen staat, behalve hoe de initiatiefnemers hinder denken te voorkomen, ook hoe ze omwonenden willen compenseren. Voor de locaties Berkenrode (bij Barger-Compascuum) en Groenedijk zijn geen plannen ingediend, maar dat betekent niet dat omwonenden daar opgelucht kunnen ademhalen. Deze gebieden kunnen bijvoorbeeld door de gemeenteraad alsnog aangewezen worden, zeker ook als de plannen van de huidige initiatiefnemers onvoldoende blijken te zijn.

De gemeenteraad kwam via de fractievoorzitters Auke Oldenbeuving (CDA) en Johan Scheltens (VVD) gisteravond ook nog terug op een artikel in het huis-aan-huisblad Emmen.nu. Daarin werd zoals gemeld gesuggereerd dat de drie coalitiepartijen CDA, PvdA en Wakker Emmen een akkoord hadden gesloten om de windmolens terug te dringen, maar dat bleek een vrije interpretatie van de verslaggever van het blad. Bedoeld werd het collegeakkoord van anderhalf jaar geleden.

Oldenbeuving noemde de "manipulatie door de verslaggever een kwalijke handelwijze". Hij wees erop dat ,,nota bene de gemeente het blad meefinanciert door de plaatsing van de gemeentepagina's en vroeg zich af of daar geen einde aan moest komen. Burgemeester Bijl peinst er niet over. Advertenties en redactie staan los van elkaar, zei hij. ,,Het is een goede zaak dat we ons niet met de inhoud bemoeien.'' Dat ons sloeg dan op het college, want het artikel was grotendeels geschreven door Henk Linnemann, de energiespecialist van Wakker Emmen.

Nieuws

Meest gelezen

menu