Inspectierapport: Sharleyne aan lot overgelaten door hulpverlening

De flat in Hoogeveen waar Sharleyne gevonden werd. FOTO ARCHIEF DVHN

De hulpverleners rond de vorig jaar overleden 8-jarige Sharleyne Remouchamps uit Hoogeveen, hebben zich nauwelijks om het kind bekommerd.

Dat concluderen de inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Veiligheid en Justitie in een rapport dat in het bezit is van Zembla en Dagblad van het Noorden .

‘Belang van kind niet voorop’

De veiligheidsrisico's voor Sharleyne zijn volgens de inspecties niet goed in beeld gebracht, hoewel jarenlang meldingen zijn gedaan over het drankmisbruik van haar moeder, verwaarlozing en huiselijk geweld. ,,Bij hulpverleners stond het belang van het kind niet voorop.”

Sharleyne is in de nacht van 7 op 8 juni vorig jaar dood gevonden onderaan de flat in Hoogeveen, waar zij op de tiende etage met haar moeder woonde. Of zij is gevallen, gesprongen of gegooid, is nooit opgehelderd. De moeder gold aanvankelijk als verdachte, maar het Openbaar Ministerie heeft de ware toedracht niet kunnen vaststellen.

Forse kritiek

Al drie jaar voor haar tragische dood, was bij politie en de jeugdhulpverlening bekend dat sprake was van verwaarlozing en geweld. De inspecties constateren na maandenlang onderzoek dat de focus van de hulpverleners lag op de problematiek van ouders. Er bleven signalen komen dat de thuissituatie voor Sharleyne onveilig was. Toch werd niet ingegrepen.

De inspecties hebben forse kritiek op het feit dat Sharleyne slechts incidenteel is gezien door hulpverleners zonder specialistische kennis. ,,Inspecties verwachten dat hulpverleners problemen van ouders en kinderen laten onderzoeken en duiden door professionals.” In de loop van 2015 zijn door het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente Hoogeveen afspraken gemaakt over de veiligheid van het meisje. Die afspraken waren volgens de inspectie te vaag en werden ook niet gedeeld met alle betrokken hulpverleners.

Verbeterplan

De gemeente Hoogeveen moet over drie maanden met een verbeterplan komen. Over een half jaar controleren de inspecties of de situatie echt is verbeterd. Het rapport wordt 7 juni overhandigd aan de Tweede Kamer.

De burgemeester van de gemeente Hoogeveen zegt in een reactie dat de gemeente gefaald heeft. Lees hier de verklaring van de gemeente.

Nieuws

menu