Inspiratiedienst houdt kerkgemeente levend

De Clemenskerk in Havelte houdt zondag 31 januari een 'inspiratiedienst'. Els de Jonge legt uit wat dat is.

De Clemenskerk in Havelte houdt zondag 31 januari een 'inspiratiedienst'. Els de Jonge legt uit wat dat is.

U bent voorzitter van de liturgiecommissie van de Protestantse Gemeente Havelte. Wat moeten we ons bij een 'inspiratiedienst' voorstellen?

,,Het is een dienst waarbij de gemeenteleden samen nadenken over hoe je anno 2016 een kerkelijke gemeente kunt zijn. Er is geen dominee bij. Je kunt het zien als een initiatief van onderaf, zonder de gebruikelijke uitleg van een predikant. Het is de derde 'inspiratiedienst' in onze kerk."

Wat is de aanleiding voor deze speciale diensten?

,,Wij willen meer bezig zijn met de toekomst en meeveranderen met de tijd. Dit moet een levende kerkgemeente blijven."

Veel kerken kampen met leegloop. Is dat de voornaamste reden voor deze bezinningsronde?

,,De afname van het kerkbezoek valt in Havelte nog wel mee. Natuurlijk, er is sprake van vergrijzing en vaste kerkgangers komen te overlijden. Maar aan de andere kant vestigt zich ook aardig wat import in Havelte: nieuwe kerkgangers met een andere achtergrond. Tussen de nieuwkomers zitten gelukkig ook relatief veel, heel actieve gemeenteleden."

Wat hebben de vorige twee 'inspiratiediensten' zoal opgeleverd?

,,Het zijn diensten waarin we nadenken over het leven in de kerk. We hebben het niet over uiterlijke dingen, over hoe je de kaarsen anders aan zou kunnen doen en zo. Wel praten we over zaken die mee kunnen helpen de kerk de komende jaren levend te houden. Een idee dat bijvoorbeeld voorbij is gekomen, is om de kerk ook doordeweeks eens open te stellen. Een ander voorbeeld: bij een vorige 'inspiratiedienst' konden deelnemers aangeven wat ze verwachten in een kerkgemeenschap. Er lagen kaartjes klaar met daarop termen als saamhorigheid, bemoediging, zingen, preek, bidden en stilte. Mensen konden het kaartje van hun keuze in een kerkraam hangen."

Het thema van de komende 'inspiratiedienst' is: 'Zit er nog muziek in de kerk?' Wat is de gedachte hierachter?

,,Je kunt het letterlijk en figuurlijk opvatten. Er zal muziek zijn: gemeenteleden hebben een gelegenheidsorkestje geformeerd. Daarnaast wisselen we met drie groepen van gedachten over wat er nodig is om de kerk bij de tijd te houden."

Wat doet de Protestantse Gemeente Havelte met al die ideeën van onderaf?

,,Concreet is er nog niets mee gedaan. Maar het kerkbestuur krijgt alle verslagen, dus die ideeën sijpelen uiteindelijk wel degelijk door."

Nieuws

Meest gelezen

menu