Inwoner van Staphorst wil een boete voor journalisten die kerkgangers fotografeerden bij coronadienst in Hersteld hervormde kerk

Het fotografeerverbod bij de Hersteld hervormde kerk in Staphorst, zoals deze al sinds 1937 opgenomen is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in Staphorst, is een dode letter. Een inwoner verzocht de gemeente om journalisten die op 4 oktober foto’s maakten van kerkgangers te beboeten. Staphorst wijst het verzoek af.

Officieel mag het niet. Foto's maken bij de kerk in Staphorst. Dit is een archieffoto.

Officieel mag het niet. Foto's maken bij de kerk in Staphorst. Dit is een archieffoto. Foto: archief Martijn Bijzitter

De boodschap bij de Grote Kerk in Staphorst hangt er al 83 jaar. Het is volgens APV, artikel 2: 65a verboden iemand op een openbare plaats zonder diens toestemming te fotograferen of te filmen.

Staphorst voerde het verbod in, omdat de dames en toen ook nog heren in klederdracht die naar de kerk gingen, veel fotografen aantrokken. Dat is nooit veranderd. Staphorst werkt als een magneet op het journaille, zeker als het om geloof en landelijke maatregelen gaat.

Rel

Op zondagochtend 4 oktober dromden vele fotografen en cameraploegen wederom samen voor de hervormde kerk. Het was corona en toch gingen gelovigen naar de dienst. Het werd een grote rel. Iedereen sprak er schande van. Toen ging het nog om 600 gelovigen, nu is dat aantal nog veel verder afgeschaald.

Niet veel later kwam er een handhavingsverzoek binnen. Immers het film- en fotografeerverbod dat in de APV is opgenomen werd met voeten getreden. Fotografen knipten maar raak zonder toestemming. Kerkgangers stonden vervolgens herkenbaar in de krant en op internet. Bovendien stonden de namen van de fotografen onder hun werk. Kat in het bakje zou je zeggen. De boetes hadden onderweg moeten zijn, volgens deze verongelijkte burger.

Te algemeen

Niet dus en dat gaat ook niet gebeuren. Volgens de gemeente is de regel in de APV veel te algemeen en niet te handhaven. „In artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is de vrijheid van meningsuiting opgenomen. Door deze rechten is filmen en fotograferen op de openbare weg in beginsel toegestaan, op voorwaarde dat dit met een mobiele camera gebeurt”, schrijft de gemeente Staphorst in een antwoord op het handhavingsverzoek.

„Daarnaast was er op de bewuste zondag sprake van fotograferen door journalisten. Hierbij geldt dat op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het portretrecht en het recht op privacy van een individu ondergeschikt is aan journalistieke doeleinden.”

Daarmee is de lokale verordening verworden tot een dode letter. Staphorst kent nog een symbolische regel: het vloekverbod, opgenomen in 2005. Gehandhaafd wordt er nooit, maar volgens de gemeente gaat er een signaal vanuit: stop ruw taalgebruik.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu