Inwoners Drenthe kunnen langer subsidie aanvragen voor 'groene bewonersinitiatieven' die goed zijn voor vlinders, bijen en andere insecten

Foto: Pixabay.

Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het bij- en vlindervriendelijk maken van hun omgeving, meldt de provincie Drenthe. De subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ wordt daarom verlengd.

De provincie meldt ook dat het subsidiebedrag wordt verhoogd van 20.000 naar 50.000 euro, ‘omdat het afgelopen halfjaar zoveel subsidieaanvragen zijn ontvangen’.

Met de subsidie kunnen inwoners maatregelen nemen in het openbaar groen, zoals het omvormen van een gazon naar een bloemrijk grasland, het maken van bijenhotels of het ‘herstellen van landschapselementen’.

De afgelopen twee jaar zijn al veel mooie initiatieven ontstaan, zegt gedeputeerde Henk Jumelet. ,,Door de subsidie nu te verlengen kunnen nog meer mensen samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.”

Aantal insecten neemt snel af

Aanleiding voor het instellen van de subsidieregeling was de uitvoering van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten uiting aan hun ongerustheid over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral rond bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er steeds minder geschikt leefgebied is.

Aanvragen van subsidie door inwoners van Drenthe kan via de website van de Provincie Drenthe.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu