Inwoners Emmen doen een laatste poging om windmolens tegen te houden

Het kartcircuit Pottendijk kan niet meer uitbreiden na de komst van windmolens. Bovendien is de slagschaduw van de turbines gevaarlijk voor coureurs, zegt de directeur van het circuit. FOTO JAN ANNINGA

Emmen Het was zoiets als een laatste poging om de gemeenteraad van Emmen op andere gedachten te brengen met het oog op de komst van windmolens.

Maar de zeven insprekers maandagavond lijken nul op rekest te krijgen. Want een uurtje later neigt een meerderheid van de raadscommissie zich uit te spreken voor het afgeven van een milieuvergunning voor de bouw van Energiepark Pottendijk. Daar komen veertien molens van 3,6 MW en 35 hectare aan zonnepanelen.

Henk Huttinga (ChristenUnie) vertolkte de mening van de meerderheid van de raad met de woorden dat er sprake is geweest van een zorgvuldig en evenwichtig proces. ,,Er wordt geen geweldig probleem geschapen, al blijft het lastig voor de mensen die er wonen. We kunnen niet weglopen voor de opgave die we in 2016 hebben afgesproken.’’

En inderdaad, het blijft lastig voor sommige inwoners of gebruikers. Neem Piet Rodenburg, directeur van het kartcircuit Pottendijk. Die heeft door de aanleg van de zonneakker geen mogelijkheid meer om het circuit en het parkeerterrein daarbij uit te breiden. ,,Bovendien kunnen coureurs schrikken van de slagschaduw met levensgevaarlijke reacties tot gevolg.’’ Op een vraag van de PVV’ er Sonja Rixtum hoe het met de toekomst van het circuit staat zei Rodenburg: ,,Ik vrees het ergste.’’

Ook veehouder Johan Snuverink uit Emmer-Compascuum voorziet problemen. Hij heeft een klein vliegveldje voor niet-commercieel gebruik en wat blijkt: één windturbine ligt te dichtbij. Snuverink komt 50 meter tekort om veilig aan te vliegen. Een eenvoudige oplossing, waarbij gemeente en de boer wat water bij de wijn toen, haalde het niet op het gemeentehuis.

Er waren nog veel meer insprekers. Zoals voorzitter Wim Feldmaus van Zon voor Wind Emmen (We hadden gehoopt dat u zou vechten voor ons’) en Annemarie Leeman van het Bewonersplatform Pottendijk, die er op wees dat de bewoners er nog niet met initiatiefnemer Jeroen Deddens uit zijn over de compensatieregeling. En bovendien: ,,Mensen met een uitkering krijgen een sigaar uit eigen doos: bedrag gaat gelijk terug naar de uitkeringsinstanties.’’

LEF! vindt dat college en meerderheid van de raad de oren te veel laten hangen naar de initiatiefnemers van het molenpark. Om de omwonenden iets meer gerust te stellen, zo redeneerde fractievoorzitter Harry Leutscher, zou je in plaats van de veertien molens voor het minimum van twaalf kunnen kiezen en bovendien wachten tot de compensatieregeling voor de omwonenden rond is.

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) spreekt van een redelijk uniek proces. ,,We hebben met onze gedragscode bereikt dat inwoners inspraak hebben gehad in het proces.’’ Hij wil nog voor de raadsvergadering over twee weken met de boer-met-vliegstrip en windmolenexploitant Jeroen Deddens om tafel om te bezien welke mogelijkheden daar zijn. ,,Ik ben terughoudend met toezeggingen, want met een molen schuiven voor een vliegstrip betekent iets voor de vergunningsgaanvraag.’’

Nieuws

menu