Inwoners Meppel gaan meer betalen voor OZB en afvalstoffenheffing (maar blijft een van de goedkoopste gemeenten van Drenthe qua woonlasten)

Huishoudens in de gemeente Meppel gaan volgend jaar gemiddeld zo'n 30 euro extra aan ozb betalen. Foto: Pixabay

De OZB-tarieven in Meppel gaan volgend jaar met 10 procent omhoog. Dat komt neer op gemiddeld 36 euro per jaar per huishouden. Ook de afvalstoffenheffing gaat omhoog. De verhoging van 1,75 procent komt neer op 5 euro per jaar per huishouden.

De maatregelen zijn nodig om de structurele lasten van de gemeente te kunnen bekostigen. Ondanks de verhogingen blijft Meppel één van de goedkoopste gemeenten op het gebied van woonlasten in Drenthe.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de financiële positie van Meppel, al zijn de volledige consequenties nog onvoldoende duidelijk. Wel is helder dat wanneer de gemeente alle eerder gedane plannen zou honoreren, de begroting van 2021 een tekort van 3,5 miljoen zou laten zien.

Geen geld voor investeringen

De voorzieningen voor sport en cultuur blijven voorlopig gehandhaafd. Het college heeft besloten in de meerjarenbegroting geen middelen beschikbaar te stellen voor een rits investeringen, waaronder verbetering van fietsroutes, ontsluiting bedrijventerrein Noord II en III, aanpassen oversteek Industrieweg ter hoogte van Hesselingen, herinrichting Prinsengracht en Prinsenplein, Bleekerseiland, noordelijke stadsentree, waterentree (Mallegat, Zwikkerlocatie, Betoneiland), vaarverbinding De Wieden, Ogterop en de Stationsomgeving. Noodzakelijke aanpassingen aan Ogterop worden wel gedaan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu