Inwoners gemeente De Wolden gaan per keer betalen voor de grijze container (ongeveer 20 à 25 euro per jaar)

In De Wolden wordt de afvalinzameling veranderd. Foto uit Meppel ter illustratie. Foto: archief Frens Jansen

De afvalinzameling in de gemeente De Wolden verandert komend jaar flink. De gemeente gaat over tot het diftarsysteem wat betekent dat de inwoners betalen per keer dat een grijze container wordt aangeboden. Bedoeling is dat de inwoners zoveel mogelijk afval scheiden en daardoor zelf ook minder hoeven te betalen.

Dat gaat volgens beleidsmedewerker Harry Dolfing van de gemeente De Wolden om een bedrag van 20 tot 25 euro per jaar, afhankelijk van het aantal keren dat de container aan de weg wordt gezet. Om afvaltoerisme te voorkomen, wordt niet gekeken naar de hoeveelheid kilo’s die wordt aangeboden, maar naar het aan de weg zetten, zo laat wethouder Jan van ’t Zand weten. In theorie kunnen buren dus samen een container vullen.

Frequentie

De afvalstoffenheffing bestaat hierdoor volgend jaar uit een vast en een variabel deel: het vaste deel maakt zo’n 65 procent uit, het variabele de overige 35 procent. Naast de invoering van diftar, wordt ook de frequentie van inzameling gewijzigd. Nu wordt het 2-4-2 systeem gevolgd: om de week gft, om de week pmd en om de 4 weken grijs restafval. Dat gaat naar 3-3-3. Jan van t Zand spreekt van een behoorlijk stevige verandering in het afvalbeleid, die verankerd is in het Grondstoffenplan. „Hergebruik van afval wordt steeds belangrijker We hebben er in De Wolden mooie resultaten mee gehaald, maar hebben nieuwe doelen gesteld”, aldus de wethouder.

Er rijden vanaf 1 januari ook andere afvalwagens door de gemeente, want via een Europese aanbesteding heeft de firma Suez de inzameling weten te bemachtigen, ten koste van Renewi, dat nu nog aval ophaalt. „We hadden geen verkeerde gevoelens bij Renewi, maar we zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een aanbesteding te doen en Suez kwam er het beste uit”, laat Van ’t Zand weten.

Afgekeurd

De wethouder is ook goed te spreken over de resultaten van de inzameling van pmd: plastic, metaal en drinkpakken. Het gebeurde regelmatig dat de ingezamelde pmd in De Wolden afgekeurd werd, omdat er spul in zat dat er niet in thuishoort. Van luiers, piepschuim tot medisch materiaal. Dat betekende extra kosten voor de gemeente, in plaats van extra opbrengst. De laatste tijd gaat het echter vrij goed. „Wij willen samen met de inwoners op weg naar een duurzame samenleving.” De wethouder heeft er verder het volste vertrouwen in dat de inwoners het afval netjes blijven aanbieden en niet elders dumpen. „We zijn al teruggegaan van 240 kilo restafval een paar jaar geleden tot 100 kilo per huishouden nu.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu