Jagers mogen reeën rond Zuidlaren afschieten

Reeën kunnen gewasschade veroorzaken en daarom mag er op hen worden gejaagd. Foto: Jaspar Moulijn

Jagers mogen reeën afschieten op de gemeentelijke gronden rondom Zuidlaren. Burgemeester en wethouders hebben de overeenkomst met het bestuur van Jachtveld Zuidlaren voor zes jaar verlengd.

Eigenlijk staat de gemeente sinds 2006 geen jacht meer op de eigen terreinen toe, maar bij de 8,9 hectare bij Zuidlaren maakt het bestuur een uitzondering. De boeren in de omgeving zouden anders te veel last kunnen krijgen van gewasschade. De gemeentelijke percelen doorkruisen particuliere percelen die wel als jachtgebied zijn verpacht. Dit zou het voor jagers allemaal erg onpraktisch maken.

Verkeer

Een ander belangrijk argument is dat er verkeersonveilige situaties ontstaan als er te veel reeën in een bepaald gebied verblijven en wegen gaan oversteken.

Het grootste gemeentelijke terrein is dat naast de weg van Zuidlaren naar De Groeve, achter het helofytenveld waar waterzuivering plaatsvindt. Hier mogen alleen reeën worden afgeschoten. Daarnaast zijn er nog een paar kleinere percelen langs de Zuid Es en enkele houtwallen en sloten aan de Ekkelkamp en de Lageweg waar gejaagd mag worden, niet alleen op reeën maar ook op ander wild.

In de praktijk weinig tot geen afschot

Volgens woordvoerder Berend Kupers van de gemeente Tynaarlo heeft de jagersvereniging hem verzekerd dat het aantal af te schieten dieren gezien de huidige wildstand „zeer beperkt tot nihil” zal zijn. „Als gemeente bepalen wij niet hoeveel dieren ze schieten”, zegt Kupers. „Hiervoor gelden wettelijke bepalingen, jagers zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze die naleven. Het doel is dat de diersoort in stand blijft.”

Of de jagers over zes jaar weer een overeenkomst krijgen om op de gemeentelijke gronden te jagen, is wat de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad betreft de vraag. „Er ligt een democratisch genomen besluit waarbij het college de bevoegdheid heeft om dit te regelen, maar ik ga bespreken hoe we dit opnieuw ter discussie kunnen stellen. Maar wij zijn en blijven tegen de plezierjacht, wat dit in feite is. We hebben in ons gebied geen overschot aan wild, er is wat dat betreft geen reden deze dieren af te schieten.”

Nieuws

Meest gelezen

menu