Jan van 't Zand is al de derde wethouder die vertrekt uit college De Wolden

Het vertrek van Jan van ‘t Zand als wethouder namens Gemeentebelangen, betekent dat de man met de meeste ervaring uit de Wolder politieke arena vertrekt. Jan van ‘t Zand, die als wethouder tropenjaren meemaakte, is de derde en laatste wethouder van het in 2018 aangetreden college die voortijdig vertrekt.

Jan van't Zand opende in september nog de kunstgrasvelden van drie voetbalverenigingen.

Jan van't Zand opende in september nog de kunstgrasvelden van drie voetbalverenigingen. Foto: Artizzl media / Peter Nefkens

In zijn eerste termijn was Van ‘t Zand een halve wethouder, omdat door de gemeenteraad uit zuinigheidsoverwegingen was gekozen voor drie wethouders, maar wel in 2,5 fte gegoten. Van ‘t Zand was die halve wethouder, maar ondervond dat halve banen in deze branche onbestaanbaar zijn. „Het is een mooie hondenbaan”, zei hij er eind 2014 in een interview in de Meppeler Courant over. Maar hij stelde ook vast dat een halve wethouder iemand is die fulltime actief is. In 2018 werd hij alsnog fulltime wethouder.

Schaatser

De portefeuille van de vertrekkende wethouder was immer pittig, vooral met de verantwoordelijkheid voor de financiën. Het hele milieugebeuren was ook een zware dobber, met onder andere de problemen rond de afvalinzameling. De laatste jaren vroeg het sociaal domein veel van het college, de verantwoordelijkheid voor sport in De Wolden paste weer perfect bij de sportieve Van ‘t Zand. Hij voetbalde, maar voelde zich vooral thuis op de schaatsen en de fiets.

Als schaatser weet de wethouder wat het is om marathonwedstrijden te schaatsen. Jaarlijks was hij ook als deelnemer te vinden op de Oostenrijkse Weissensee, maar door zijn drukke baan in de politiek zaten de lange tochten van maximaal 200 kilometer er niet meer in. Hij was tevens organisator van schaats- en skeelerwedstrijden in Hoogeveen en Zuidwolde. In 2012 kreeg hij al een koninklijke onderscheiding voor zijn vele werkzaamheden.

Schoonvader

Jan van ‘t Zand werkte voor zijn wethouderschap bij Lely Center en dat combineerde hij altijd met de politiek. Die carrière begon in 1982 bij de PvdA in de gemeente Zuidwolde, de partij van zijn schoonvader Lambertus de Groot, die liefst twaalf jaar wethouder was in Zuidwolde. De nog jonge politicus hield het acht jaar vol bij de sociaaldemocraten, maar gaf zijn raadslidmaatschap op omdat de neuzen niet meer dezelfde kant op stonden.

Twee jaar later kwam hij terug bij Gemeentebelangen Zuidwolde, direct als fractieleider. Dat was tevens de partij die in 1998 verder ging met de collega’s uit de Wijk, Ruinen en Ruinerwold en uiteindelijk uitgroeide tot de grootste fractie met acht van de negentien zetels in 2014 in de gemeenteraad.

Zijn lastigste periode als wethouder was misschien wel de coronaperiode, waar hij als politiek dier op afstand zijn grote liefde bedreef. Als wethouder heeft hij onder meer de bouw van de nieuwe milieustraat op zijn conto kunnen schrijven, alsmede meerdere kunstgrasvelden in de gemeente. Het Huus voor Sport en Cultuur moet de kroon worden, maar dat hele traject wordt verder door zijn opvolger opgepakt.

Drie wethouders

Het vertrek van Jan van ‘t Zand betekent dat alle drie de wethouders die in 2018 na de raadsverkiezingen aantraden, de rit in De Wolden niet uitzitten. Jan ten Kate, ook Gemeentebelangen, vertrok in het najaar van 2018 naar de gemeente Hardenberg waar hij ook wethouder werd. Vlak voor de zomer van 2019 volgde VVD-wethouder Mirjam Pauwels zijn voorbeeld, alleen ging zij naar de gemeente Assen. Hun opvolgers waren Gerrie Hempen en Hilda Mulder. Met het vertrek van Jan van ‘t Zand moet Gemeentebelangen weer op zoek naar een nieuwe wethouder. Deze persoon kan dan richting de verkiezingen van 2022 vlieguren maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu