Jehova's naar rechter om publicatie rapport over misbruik te voorkomen

Foto ter illustratie. Foto: Kees Martens

Jehova’s getuigen willen voorkomen dat donderdag een universitair rapport uitkomt rond seksueel misbruik en aangiftebereidheid. De Universiteit Utrecht deed hier vorig jaar onderzoek naar in opdracht van het kenniscentrum van het ministerie van Justitie (WODC), dat de resultaten deze week presenteert.

Wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk en zeer beledigend bovendien. Zo typeert de Jehova-gemeenschap de conclusies van het rapport. Daarom hebben zij een kort geding aangespannen, dat de publicatie van het rapport moet voorkomen. Volgens hen zal publicatie zorgen voor onherstelbare schade aan alle Jehova's getuigen in Nederland. Volgens hen is sprake van discriminatie op basis van godsdienst.

Afgelopen jaar vulden honderden mensen online een vragenformulier in van de de Universiteit Utrecht. Projectleider Kees van den Bos zei na de eerste maanden al: ,,We hebben een flink aantal heel serieuze meldingen.’’

'De aanleiding voor de motie wordt voorlopig bevestigd'

Insteek van het onderzoek is om in kaart te brengen op welke manier de geslotenheid binnen de gemeenschap bijdraagt aan het wel of niet melding doen na misbruik. Verder wordt onderzocht hoe binnen de gemeenschap met ruim 30.000 leden wordt omgegaan met mensen die uiteindelijk de moed vinden om melding te doen als ze seksueel zijn misbruikt.

Van den Bos zei: ,,De aanleiding voor de motie wordt voorlopig bevestigd: binnen de gemeenschap lijken veel meldingen van seksueel misbruik te zijn. Die zorgwekkende indruk hebben we voorlopig wel.’’ Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie, die opriep onderzoek te doen naar de omvang van het misbruikprobleem binnen de gemeenschap.

De Jehovagemeenschap betwist de conclusies van het rapport dat nu af is en wil publicatie uit alle macht voorkomen. Daarom is woensdag bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht een kort geding.

Nieuws

Meest gelezen

menu