Jonge asielzoekers verdwijnen uit opvang

De zorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s) is onvoldoende. Jaarlijks verdwijnen kinderen uit de beschermde opvang.

Vrijwel zeker vallen ze in handen van mensenhandelaren en eindigen ze in de prostitutie. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie vellen een hard oordeel over de kwaliteit van de beschermde opvang voor amv’s in een rapport dat maandag aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) is aangeboden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is verantwoordelijk voor de zorg, die is uitbesteed bij Jade Zorggroep in het Drentse Geeuwenbrug. Beide inspecties toetsten de kwaliteit ervan vorig jaar op 18 verschillende criteria. Op 12 ervan scoort Jade een onvoldoende.

Tien kinderen verdwenen in vijf maanden
Beschermde opvang aan minderjarige vluchtelingen wordt aangeboden aan kinderen die een groot risico lopen slachtoffer te worden van seksueel geweld en/of mensenhandel. Ze worden op drie locaties in Drenthe opgevangen, twee voor jongens en een voor (deels zwangere) tienermeisjes. Jade vangt jaarlijks gemiddeld 150 jonge vluchtelingen op, die sterk worden beperkt in hun vrijheid. Toch verdwenen vorig jaar in de eerste vijf maanden tien kinderen ‘met onbekende bestemming’. Zij bevinden zich zeer waarschijnlijk niet meer in Nederland.

Ook in 2011 en 2014 verdwenen respectievelijk acht en elf kinderen in Drenthe uit de beschermde opvang. De jonge asielzoekers mogen niet zonder begeleiding buiten de opvang komen, maar medewerkers van de Jade Groep vertelden de inspecteurs dat zij geen fysieke mogelijkheden hebben kinderen die weg willen lopen tegen te houden. Van weglopers wordt wel melding gemaakt bij de politie.

Gesloten deuren
De kinderen vallen onder een streng regime. Deuren blijven gesloten, al moeten ze soms op last van de brandweer worden geopend. De vluchtelingen moeten hun mobiele telefoons inleveren en mogen niet onbegeleid het internet op. In de drie fases van de begeleiding (de wen-, woon-, en vertrekfase) zouden ze steeds meer eigen verantwoordelijkheid en mentale weerbaarheid moeten verkrijgen.

De inspectie oordeelt dat dit er onvoldoende van komt omdat de drie groepen steeds fysiek bij elkaar zijn. In de vertrekfase zouden de kinderen wel over een telefoon moeten kunnen beschikken maar omdat de drie groepen samenwonen kan dat niet.

Begeleiding onder de maat
Onvoldoende beoordeelt het rapport ook de veiligheid in de opvang, de kwaliteit en geschiktheid van de leefomgeving, de kwaliteit en geschiktheid van de begeleiding, de afstemming met andere instanties, de kwalificaties van het personeel, de zorgvuldigheid van de vrijheidsbeperking, het omgaan met persoonsgegevens en de overdracht van informatie naar de vervolgopvang.

Positief is het rapport slechts over het acuut ingrijpen bij onveilige situaties, het handelen conform de wet, het respect voor de jongeren, het betrekken van de jongeren bij de begeleiding, de zorg voor gemeenschappelijke belangen en de tijdigheid van informeren van de vervolgopvang.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu