Jongeren in Drenthe zijn ongelukkiger dan voor corona. 'Werken aan mentale gezondheid moet net zo normaal worden als tandenpoetsen'

Foto: Pixabay.

Drentse jongeren voelen zich minder gelukkig dan voor de coronaperiode. Dat blijkt uit een extra gezondheidsonderzoek naar de impact van de coronaperiode op jongeren. Ruim één op de drie Drentse jongeren gaf aan zich over een langere periode eenzaam te hebben gevoeld.

Dat meldt GGD Drenthe.

De gezondheidsdienst wil dat er meer aandacht komt voor mentale gezondheid. ‘Onder meer door te investeren in de weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Werken aan mentale gezondheid moet voor jongeren net zo vanzelfsprekend worden als naar school gaan en tanden poetsen.’

Voor alle jongeren

Het gaat niet alleen om jongeren in kwetsbare situaties, zegt Marjan van de Poll, jeugdarts bij GGD Drenthe. ,,Iedereen kent tegenslagen. Het is heel normaal om je af en toe eenzaam of verdrietig te voelen. Als deze gevoelens langere tijd aanhouden of sterker worden is het belangrijk om hulp te zoeken én te krijgen.”

In de gesprekken die jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD op school voeren met jongeren gaat het hier ook vaak over. Van der Poll: ,,Het is belangrijk dat jongeren genoeg mentale veerkracht ervaren om hun eigen pad te volgen en met tegenslagen om te kunnen gaan”.

Positieve gezondheid

De coronaperiode heeft gevoelens van jongeren mogelijk versterkt. Toch is het belangrijk om niet alle ervaren gevoelens toe te wijzen aan corona, zegt Hans Kox, directeur Publieke Gezondheid GGD Drenthe. ,,We moeten meer in de basis aan de slag met het versterken van de weerbaarheid en veerkracht van jongeren. Daardoor leren ze keuzes maken die hun leven positief kunnen veranderen. positieve gezondheid noemen we dat. Hier hebben ze ook profijt van als zij volwassen zijn.”

De GGD probeert jongeren en scholen te ondersteunen met onder andere het geven van leefstijllessen en de Gezonde School-aanpak. Ook gaat de dienst in gesprek met gemeenten en wordt met de campagne Gezond Leven aandacht besteed aan mentale gezondheid.

Onderzoek

De ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ werd in het najaar van 2021 door alle GGD’en uitgevoerd. Tweede- en vierdeklassers van 17 middelbare scholen in Drenthe deden mee. Uit de resultaten bleek dat niet alleen de mentale gezondheid negatiever is ervaren, ook andere thema’s op het gebied van leefstijl, zoals pesten, bewegen en het gebruik van sociale media werden negatiever ervaren.

Nieuws

Meest gelezen

menu