Jongerenadviesraad gaat tekst en uitleg geven

Om te zeggen dat de Jongerenadviesraad in Emmen zich het afgelopen jaar enorm gemanifesteerd heeft, nou nee.

Karel Eggen (D66) somde het tijdens het vragenuurtje in de raad op: een website was niet te vinden, het Twitter-account had welgeteld zeven tweets geproduceerd in anderhalf jaar en op de Facebook-pagina gebeurt ook nauwelijks iets.

,,Die onzichtbaarheid brengt ons aan het twijfelen.’’ Voor de fractie van D66 een reden om wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) aan zijn jasje te trekken. Heeft de Jongerenadviesraad (JAR) gevraagd of ongevraagd geadviseerd en zo ja, hoe vaak was er dan periodiek overleg tussen de wethouder en de jongeren? En, niet onbelangrijk, kan de wethouder een verantwoording geven over de besteding van gelden in 2015?

Wethouder Van der Weide wees op het ontslag van twee bestuursleden vorig najaar. ,,De rest van het bestuur heeft niet stilgezeten en is erin geslaagd om het bestuur aan te vullen en om aan ledenwerving te doen.’’ Ook is er volgens de wethouder een nieuw concept-advies gemaakt met betrekking tot jeugdbeleid en onderzoekt JAR de komst van Jimmy’s .

,,Er is dus een soort doorstart gemaakt’’, aldus de wethouder, die vertelde dat er misschien wel geen periodiek maar dan toch frequent overleg is geweest. D66 krijgt inzicht in de financiële verantwoording die er is afgelegd. En, beloofde de wethouder, hij gaat de JAR vragen om in de commissie samenleving te vertellen hoe de zaken ervoor staan. Tot tevredenheid van Eggen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu