Juf Petra leert kinderen spelenderwijs rekenen en wint daarmee een prijs

Met een nieuwe methode voor de rekenles wint juf Petra Kroon van ckc de Holtenhoek in Vries de Onderwijsprijs van Drenthe voor het primair onderwijs.

De Internationale Schakelkas van het Dr. Nassau College krijgt de prijs voor het voortgezet onderwijs met een project om moeilijk lerende asielzoekerskinderen van 16 jaar en ouder voor te bereiden op een beroep.

Stap naar groep 3 is groot