Juridische strijd tussen Assen en tuincentrum Rudolphus duurt voort

De beoogde locatie Amelte 20. Foto Archief Hilbrand Dijkhuizen

Al enkele jaren steggelen de gemeente Assen en Rudolphus over de verhuizing van het tuincentrum. De strijdbijl is nog lang niet begraven.

Momenteel lopen er drie procedures

Op dit moment spelen nog drie procedures: een spoedappèl en een hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden waar de gemeente zich verweert tegen een uitspraak in een eerder door Rudolphus aangespannen zaak. Verder staat bij de rechtbank in Assen voor 14 maart volgend jaar de door Rudolphus aangespannen reguliere (bodem)procedure nog op de rol.

Er was één obstakel: Rudolphus

Hoe kwam het zover? De gemeente vond het een jaar of acht geleden zinvol om in Assen-Zuid een nieuwe bedrijvenpark te ontwikkelen. Er was eigenlijk maar één obstakel en dat was de aanwezigheid van tuincentrum Rudolphus aan de Graswijk, de weg van Assen naar Hooghalen.

Voor het familiebedrijf moest een nieuwe plek worden gevonden en dat bleek erg lastig. In april 2011 werd de toenmalig VVD-wethouder Henk Matthijsse door de gemeenteraad gemaand om werk te maken van de verhuizing en de familie Rudolphus niet langer te laten bungelen. Nu, zes jaar later, is er heel veel gebeurd, maar zijn gemeente en tuincentrum ondanks heel veel procedures nog geen steek opgeschoten. Integendeel.

Eis van 2,5 miljoen euro exclusief kosen

Rudolphus legt de bal nadrukkelijk neer bij de gemeente, maar die schopt inmiddels even hard terug en zegt dat geen enkel bod serieus in overweging wordt genomen. Rudolphus is, aldus woordvoerder Henk Kersten van de gemeente, alleen maar uit op een zo hoog mogelijke vergoeding. Ruim 2,5 miljoen euro exclusief aanvullende kosten ligt inmiddels als eis op tafel.

De stand van zaken nu is dat Assen 1 miljoen euro moet betalen als voorschot. Rudolphus claimde als voorschot 2 miljoen euro met het tuincentrum als onderpand voor de gemeente. De rechter wees 1 miljoen toe, zonder dat de gemeente aanspraak kan maken op het bedrijf en de grond wanneer Rudolphus later bij een negatief oordeel van de rechter in bodemprocedure niet in staat zou zijn het geld terug te betalen. ,,Dat klemt te meer’’, zegt Kersten, ,,omdat het om gemeenschapsgeld gaat.’’ De gemeente ging hiertegen in beroep.

Overeenkomst voor Amelte 20 geldt nog steeds

Feitelijk draait het geschil om de intentieovereenkomst die de gemeente en Rudolphus eind 2013 sloten en waarin werd afgesproken dat het tuincentrum verhuist naar Amelte 20, aan de weg van Assen naar Rolde. Ruimtelijk stuitte dit op nogal wat problemen waarna zonder succes gezocht werd naar alternatieve locaties. Zomer 2015 daagde Rudolphus de gemeente voor de rechter om nakoming van de intentieovereenkomst te vorderen. De rechter gaf toen expliciet aan dat die nog steeds geldt.

Afgesproken werd om invulling aan verplaatsing naar Amelte te geven. Gezien de onzekerheid om dit voor elkaar te krijgen, werd tegelijkertijd ook een apart traject ingezet om te komen tot een minnelijke schikking. Tweewekelijks werd hierover gesproken tussen beide partijen, zonder resultaat. Kersten: ,,Ons werd toen duidelijk dat de familie niet van plan was om minder dan 3,5 miljoen te accepteren.’’

Gemeente: taxatierapport heeft aantoonbaar fouten

Een rol daarbij speelt een taxatierapport van een onafhankelijk bureau. Daarbij zijn, aldus de gemeente, aantoonbaar fouten gemaakt. Alternatieve locaties waren voor Rudolphus ook niet acceptabel. Uiteindelijk kwam de gemeente met een bod van 1,9 miljoen euro. ,,Een terugkerend patroon is dat de familie alles afwijst en alleen maar roept dat de gemeente geen verantwoordelijkheid neemt’’, vertelt Kersten.

De gemeente zette vervolgens weer in op verhuizing naar Amelte 20, zoals door de rechter was opgelegd. Volgens Rudolphus geen reële optie. Er werd door het tuincentrum een brief gestuurd met aanvullende voorwaarden, waaruit volgens de gemeente weer blijkt dat Rudolphus niet van zins is de intentieovereenkomst uit te voeren. ,,Men vroeg 1,9 miljoen euro en vooraf de garantie dat de procedure voor Amelte 20 succesvol wordt doorlopen. Die kunnen wij nooit geven.’’

In het spoed appèl en hoger beroep vecht de gemeente nu de uitspraak van de rechter aan dat Assen nu al 1 miljoen moet betalen zonder zekerheidstelling. Kersten: ,,We denken echt dat de rechter het niet goed heeft gezien.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu