Kamp wil niets weten van uitstel windpark in Drenthe

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil niets weten van uitstel van de plannen voor het windpark Drentse Monden en Oostermoer. De opdracht van de Tweede Kamer om een bezinningsperiode in te lassen is onuitvoerbaar, zegt de bewindsman.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde in december de motie van SP en PvdA om Kamp nog eens goed te laten kijken naar het geplande windpark. Op de PVV na wilden alle partijen dat de minister alle mogelijke alternatieven zou onderzoeken. De wens van regeringspartij PvdA was dat de hele kwestie over de verkiezingen van 15 maart zou worden getild.

Maar Kamp laat de Kamer donderdagmiddag weten dat de motie niet uitvoerbaar is.

Betrouwbaarheid van de overheid

De enige manier waarop Kamp een bezinningsperiode zou kunnen inlassen zou zijn door de reeds aan de initiatiefnemers verleende vergunningen in te trekken. Dat zou de betrouwbaarheid van de overheid ernstig schaden, vindt Kamp. ,,En er zou grond ontstaan voor het indienen van schadeclaims.’’

Kamp wijst onder meer op het genomen besluit van september 2016 en de beroepstermijn die liep tot 18 november. ,,Ik kan niet zo maar een beetje aan klooien. De hele procedure voor dit park is doorlopen. Ik ben klaar. Alles is helemaal vastgelegd. De Raad van State zal zich medio 2017 uitspreken over de bezwaren.’’

Wanneer een nieuwe procedure voor alternatieve vormen van duurzame energie zou moeten worden doorlopen, zouden de doelstellingen en afspraken uit het Energieakkoord bovendien niet worden gehaald, zegt Kamp. ,,Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. De provincie Drenthe heeft het gebied aangewezen en het hoort ook bij de politiek om uiteindelijk een besluit te nemen.’’

De minister verwijst ook naar aanpassingen die al zijn gedaan aan het oorspronkelijke plan. Zo is het park met vijf molens gereduceerd tot vijfenveertig en zijn er aanpassingen gedaan ten behoeve van radiotelescoop Lofar van Astron. Het instituut zette ook zijn handtekening onder een akkoord.

‘Het bekende riedeltje’

Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) is diep teleurgesteld. ,,De brief van Kamp is het bekende riedeltje over het landelijk energieakkoord en 6000 megawatt wind op land. In feite zegt hij: u bent te laat en het enige wat u kunt doen is de uitspraak van de Raad van State afwachten. Het is al de vierde of vijfde keer dat Kamp een aangenomen motie naast zich neerlegt. Die man is gewoon niet democratisch. We leven in een energiedictatuur. Hij trekt zich geen moer aan van de Tweede Kamer. Kamp heeft zijn eigen plan en iedereen die een spaak in het wiel steekt krijgt nul op het rekest. Niet alleen de Drenten, ook de mensen in Meeden hebben hele creatieve alternatieven. Het is niet zo dat ik Kamp een slechte minister vind. Hij doet er alles aan om duurzame energieopwekking te bevorderen, maar vergeet dat je daar draagvlak voor moet hebben. We laten het er niet bij zitten.’’

De PvdA is teleurgesteld over de inhoud van de brief van Kamp, meldt de partij in een schriftelijke verklaring. ‘De fractie is niet overtuigd van de argumenten van de minister en gaat hierover schriftelijk vragen stellen.’

Stelpstra haalt uit naar Tweede Kamer

Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) wilde zich niet ongeremd uitspreken tot de VVD-bestuurder een besluit had genomen over de motie en haalt hard uit naar de Tweede Kamer.

,,De partijen die deze motie hebben ingediend en gesteund gaven mensen opnieuw hoop zonder enig zicht dat ze die hoop ook waar konden maken. Dat vind ik verwerpelijk. Het was verstandiger geweest als ze hier iets langer over hadden nagedacht. Tot aan het definitieve besluit over het windpark was alles mogelijk. En pas daarna kwam deze motie. Ik kan me goed voorstellen dat mensen in Drenthe extra teleurgesteld zijn, omdat de motie verwachtingen wekte.’’

Voorzitter van actiegroep Platform Storm Jan Nieboer is boos.

,,Kamp schoffeert niet alleen de Tweede Kamer maar ook de inwoners’’, vindt hij. ,,Kamp negeert het zonnecollectief dat met een gedragen oplossing komt voor het omstreden windpark. Kamp laat autistische trekken zien en gedraagt zich als een dictator. Het is onthutsend dat hij niet kiest voor oplossingen van burgers, maar op een burgeroorlog in de Veenkolonien aanstuurt. In de nadagen als minister verzuimt hij een gevoelig dossier op een verantwoorde wijze aan zijn opvolger door te geven. In plaats daarvan steekt hij de lont in het kruitvat. Ik heb hier geen woorden voor.’’

Windboer: We zijn er nog lang niet in Drenthe

Windboer Harbert ten Have uit 1e Exloërmond kan zich de teleurstelling bij tegenstanders voorstellen. ,,Maar we moeten ons ook realiseren dat we op het gebied van duurzame energie in Drenthe nog flink wat stappen moeten zetten. Wind en zonne-energie, het moet beide. En ik zou de initiatiefnemers van een zonnepark ook willen zeggen dat ze zich niet moeten laten ontmoedigen. Ik heb geen verkeerd woord over hun plannen. We zijn er nog lang niet in Drenthe. Maar wat voor belangrijk is, is duidelijkheid. Als je duidelijkheid en besluiten elke keer in twijfel trekt laaien de emoties elke keer weer op. En het zou goed zijn om daar nou eens een keer afscheid van te nemen. En voor ons geldt dat we de uitspraak van de Raad van State nog even moeten afwachten.’’

Regio wederom niet serieus genomen, zeggen gemeenten

De colleges van de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal vinden dat Kamp de inwoners en het lokaal bestuur wederom niet serieus neemt. ,,Bedrijfsleven, inwoners, iedereen denkt mee en draagt plannen voor haalbare alternatieven aan’’, zegt wethouder Freek Buijtelaar van Borger-Odoorn.

Zijn collega-wethouder Peter Gelling (Stadskanaal) vindt het verbazingwekkend dat de mnister naast de wensen van de inwoners ook die van de Tweede Kamer negeert. ,,En ondertussen maar oproepen tot burgerinitiatieven. Bewindslieden moeten hun kortzichtigheid laten varen en snappen dat het landelijk Energie-akkoord met de fixatie van wind op land volstrekt achterhaald is.’’

Nieuws

menu