Kan het windpark in de Veenkoloniën stilgelegd worden? Gemeentebelangen in Borger-Odoorn ruikt bloed

Gemeentebelangen Borger-Odoorn ruikt bloed om het windpark in de Veenkoloniën stil te laten leggen na een juridische uitspraak. Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) geeft de poging niet veel kans.

De aanbouw van de windturbines, zoals hier in Valthermond, begon vorig jaar.

De aanbouw van de windturbines, zoals hier in Valthermond, begon vorig jaar. Foto: Jeroen Kelderman

Er zijn volgens Gemeentebelangen, de grootste partij in Borger-Odoorn, grote beoordelingsfouten gemaakt door het rijk over de effecten van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer op het milieu en het welzijn van de inwoners.

De coalitiegenoot wil daarom dat het college alles in het werk stelt om de vergunning voor de 45 windturbines op te schorten, zolang deze ‘fouten’ niet hersteld worden. In de praktijk zal dat betekenen dat Borger-Odoorn zich moet wenden tot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), aangezien het rijk de vergunningverlener is.

In de wachtkamer

Gemeentebelangen baseert zich op een uitspraak van de Raad van State (RvS). De hoogste bestuursrechter oordeelde eind juni dat de landelijke normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid voor windturbines opnieuw onderzocht moeten worden. Daarmee zitten windenergieprojecten in Nederland voorlopig in de wachtkamer, in afwachting van nieuwe spelregels.

Voor het windpark in de Veenkoloniën, dat op veel verzet stuit in de regio, liggen de kaarten iets anders: daar is de vergunning al verleend. „Vergunningen zijn op een gegeven moment onherroepelijk. Maar je kunt de minister wel vragen om terug te komen van die vergunningen”, legt hoogleraar Bröring uit.

Hoogleraar: ‘Verwarrend’

Volgens hem begeeft Gemeentebelangen zich in een zeer ingewikkelde discussie. „Zelfs van specialisten vergt dit hoofdbrekens.” Spelregels die niet langer gelden, kunnen ook niet overtreden worden, legt Bröring uit. „Handhaving is dan niet mogelijk.”

Hij noemt het verwarrend dat er op dit moment geen landelijke milieunormen zijn. „Tegenstanders zien daarin argumenten om de boel onderuit te halen, maar zo eenvoudig ligt het niet. Door alle ontstane verwarring is begrijpelijk dat mensen allerlei verwachtingen krijgen.”

Wel begrijpt hij de stap van Gemeentebelangen. „Achteraf blijken de normen waaraan de milieurapportages in de Veenkoloniën zijn getoetst onrechtmatig. Om die reden zou het verdedigbaar kunnen zijn om het windpark stil te leggen.” Maar Brörer denkt dat de minister ook zal kijken naar de belangen van bijvoorbeeld initiatiefnemers en naar het algemene belang van duurzame energieopwekking. „Ik schat in dat hij deze belangen het zwaarst laat wegen.”

Helemaal buiten bedrijf

Toch denkt Gemeentebelangen genoeg munitie te hebben om via de juridische weg het windpark stil te laten leggen. „Er is geen milieueffectrapportage gemaakt en daarmee wordt de grondwet geschaad”, motiveert raadslid Daan Hooiveld. Met stilleggen bedoelt de partij dat het windpark ook echt helemaal buiten bedrijf is. Geen wiek mag meer draaien, geen lampje mag branden. Tijdens de raadsvergadering van 9 september dient zijn partij hierover een motie in.

Nu is de situatie zo dat het windpark op dit moment sowieso al stilligt, volgens Gemeentebelangen én Leefbaar Borger-Odoorn vanwege een doorgebrande kabel. Het windpark wil hierover niets kwijt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu