Kan luchthaven Eelde een woonwijk worden? Dan moet die wel eerst failliet gaan

Als Groningen Airport Eelde failliet gaat en als er helemaal geen zicht is op een doorstart, kan het terrein een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld als woonwijk.

Mede door de coronacrisis is de toekomst van Groningen Airport Eelde onzeker. Maar een nieuwe bestemming geven aan de luchthaven, kan niet zomaar, aldus het minister van I en W.

Mede door de coronacrisis is de toekomst van Groningen Airport Eelde onzeker. Maar een nieuwe bestemming geven aan de luchthaven, kan niet zomaar, aldus het minister van I en W. Foto: Jan Willem van Vliet

Dit valt op te maken uit een briefwisseling tussen fractievoorzitter Jurryt Vellinga van Leefbaar Tynaarlo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW. De uitkomst lijkt koren op de molen van mensen die willen dat het luchthaventerrein een mooie, groene woonwijk wordt. Maar dit is niet iets wat gemeente en provincie ‘zomaar’ kunnen beslissen, zo blijkt uit de brieven.

Het ministerie is de baas over Eelde

Plaatsvervangend directeur Petrouschka Werther wijst er namens de minister op dat het mninisterie het bevoegd gezag is over de luchthaven. Het is wettelijk geregeld dat ‘Eelde’ deel uitmaakt van de nationale infrastructuur. Daarmee is de bestemming gewaarborgd, stelt het ministerie. Zo lang de luchthaven in bedrijf is, kunnen de noordelijke overheden daar dus niets aan veranderen.

Als echter exploitant Groningen Airport Eelde N.V. failliet gaat, ontstaat er een nieuwe situatie. Werther wijst er op dat de aandeelhouders, waaronder de gemeente Tynaarlo, dan een rol kunnen spelen bij het vinden van een nieuwe exploitant. Maar als dat niet lukt, vervalt de gebruiksvergunning voor de luchthaven en dan zou de gemeente het gebied een andere bestemming kunnen geven, aldus Werther. Er is dan nog wel een wetswijziging nodig om ‘Eelde’ uit het netwerk van nationale luchthavens te schrappen.

Moeten gemeenten niet vinger in de pap houden?

Toen de gemeente Groningen haar aandelen in de luchthaven voor 1 euro verkocht aan stichting FB Oranjewoud, wierp Vellinga van Leefbaar Tynaarlo al de vraag op of dit wel handig was. Volgens hem is het gezien de onzekere situatie van de luchtvaart in het algemeen en ‘Eelde’ in het bijzonder verstandiger dat gemeenten en provincies hun aandelen behouden, en daarmee een vinger in de pap houden. Want als er woningen gebouwd worden in het gebied, dan kan de grond ineens miljoenen euro’s waard worden, voorspelt hij.

Behalve Groningen overweegt ook Assen de aandelen te verkopen . De provincies Groningen en Drenthe zijn de grootste aandeelhouders, de gemeente Tynaarlo heeft 4 procent.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van I en W presenteerde in mei een luchthavennota , waarin ‘Eelde’ een bescheiden rol krijgt, voor de reizigers uit de noordelijke provincies. De luchthaven krijgt daarmee geen rol als overloop van het volle Schiphol. Directeur Bart Schmeink van luchthaven Eelde presenteert in het najaar een aantal scenario’s hoe de luchthaven zich de komende jaren kan ontwikkelen. Een van de mogelijkheden is dat de luchthaven meer in gebruik komt bij de krijgsmacht, maar dit stuit op bezwaren van de gemeente Tynaarlo en omwonenden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu