Kansenkaart tegen armoede Gasselternijveen lijkt goed te werken

Foto: DVHN

Vijftig huishoudens in Gasselternijveen hopen recht te hebben op een sociale regeling die zij nu nog niet gebruiken. In het dorp gingen 35 vrijwilligers vorige maand langs de deuren met een kansenkaart, om armoede te bestrijden.

Overheden hebben allerhande armoederegelingen, maar het probleem is vaak dat lager opgeleide en minder geletterde bewoners er niet achter komen of en hoe ze het geld kunnen aanvragen. Bewoners in Gasselternijveen konden daarom op een speciale kaart 15 sociale regelingen en toeslagen aankruisen waarop zij dachten recht te hebben, terwijl ze die nog niet kregen.