Kap zieke boom leidt tot commotie in Yde

Kap zieke boom leidt tot commotie in Yde

De kap van een fraaie grote kastanjeboom heeft de afgelopen dagen tot commotie geleid in Yde. De boom is belangrijk voor een populatie vleermuizen in de buurt.

De kap van een fraaie grote kastanjeboom heeft de afgelopen dagen tot commotie geleid in Yde. De boom is belangrijk voor een populatie vleermuizen in de buurt.

Voor de kap moet de gemeente achteraf nog een ontheffing op grond van de flora- en faunawet regelen, erkent woordvoerder Berend Kupers van de gemeente Tynaarlo, die zelf opdracht voor de kap heeft gegeven. Volgens Kupers was de boom echter ziek en was het zaak de boom te kappen nu hij nog niet in blad zit.

,,Wij zijn er absoluut niet op uit bomen te kappen, maar dit was noodzakelijk voor de veiligheid van mens en dier in de omgeving'', stelt Kupers.

Omwonende Hannie Jippes heeft al een klacht ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze wijst er op dat de boom achter het Yders Hoes staat, een voormalig schoolgebouw, waar op zolder een kolonie Gewone grootoorvleermuizen huist. Voor deze diertjes is de boom erg belangrijk, stelt Jippes, en ze wijst op gemeentelijke rapporten waarin dat ook staat.

,,Wij weten van die vleermuizen, maar we zullen maatregelen treffen waardoor hun aanvliegroute weer wordt hersteld'', reageert Kupers.

Een inspecteur heeft volgens Kupers vastgesteld tijdens een zogenoemde Visual Tree Assessment. De boom leed volgens hem aan de gevreesde kastanjebloedziekte, waardoor er veel dood hout in zat. ,,Bij harde wind konden de takken gemakkelijk los laten, met alle gevolgen van dien voor de omgeving.''

Was het niet beter geweest de omwonenden eerst te informeren en dan te kappen? ,,Dit had gekund, maar de inspecteur maakte zich zorgen en de leden van het boomverzorgingsteam waren net in de buurt. Toen is besloten de boom meteen maar te kappen.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu