Kijk op deze kaart waar het kabinet stikstof wil terugbrengen

De grootste reductie moet gerealiseerd worden in de groene gebieden. De kaart groot bekijken? Scroll naar onderen. Afbeelding: LNV

De plannen van het kabinet om stikstof terug te brengen zijn bekend. Waar wordt ingegrepen? Op deze kaart ontdek je waar en hoeveel uitstoot er gereduceerd moet worden.

Des te groener het gebied, des te meer moet er gereduceerd worden. In het Noorden valt op dat Drenthe veel groene plekken heeft. Dit komt met name door de Natura 2000-gebieden. Dat zijn gebieden met beschermde natuur. Al langer is bekend dat het plan is om boerenbedrijven in en rondom deze gebieden sterk terug te dringen.