Coevorden staat kleinere windmolens toe maar niet te dicht bij munitiedepot en Lofar-telescoop

De gemeente Coevorden wil kleinere windmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter onder voorwaarden toestaan. Ze mogen echter niet te dicht bij het munitiedepot in Coevorden en het gebied rond de Lofar-radartelescoop worden gebouwd.

Coevorden wil kleinere windmolens toestaan.

Coevorden wil kleinere windmolens toestaan. Foto DvhN

Ook gelden er afstandseisen ten opzichte van huizen en mag de cultuurhistorische waarde van het gebied niet worden verstoord. In de praktijk verwacht Coevorden dat de turbines vooral op het platteland en bedrijventerreinen verrijzen.

Het toestaan van kleinere windmolens past in het streven van de provincie in 2050 geheel energieneutraal te zijn. Tot nu toe had Coevorden geen regels voor deze turbines, waardoor ze verboden waren.

Munitiedepot

Naar aanleiding van bezwaren heeft Coevorden sommige gebieden uitgesloten. Het munitiedepot bij het voormalige NAVO-terrein aan de zuidkant van Coevorden is zo’n plek. Elektromagnetische straling zou volgens burgemeester en wethouder invloed kunnen hebben op de opgeslagen munitie.

Datzelfde stralingsprobleem speelt in het gebied grenzend aan het telescopennetwerk Lofar (met Exloo als middelpunt). Zelfs de radiotelescopen bij Westerbork zouden hinder kunnen ondervinden van elektromagnetische velden, maar enkel bij plaatsing van veel turbines.

Op minimaal 60 meter van huizen

Dat wijken en dorpen ineens volgebouwd gaan worden met de molens is niet de verwachting van Coevorden. Een turbine met een ashoogte van 15 meter moet op minimaal vier keer die hoogte van andere bebouwing komen, dus 60 meter. Bovendien moet de molen aan allerlei welstandseisen voldoen, zoals het niet aantasten van de openbare ruimte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu