Knop om: rioolwater Schoonoord naar Sleen

Afvalwater uit Schoonoord wordt nu gezuiverd in Sleen. De plaatselijke rioolwaterzuivering is uitgeschakeld en wordt ontmanteld. Een nieuwe persleiding en gemaal voeren vervuild water af naar de zuivering in buurdorp Sleen, die is gemoderniseerd.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Schoonoord stamt uit 1974 en is ernstig verouderd. Het waterschap Vechtstromen onderzocht wat er moest gebeuren om afvalwater optimaal te zuiveren. De aanleg van een 11 kilometer lange persleiding naar Sleen kwam als beste alternatief naar voren.