Analyse: De konijntjes blijven vrolijk huppelen op Asser Toeristisch Recreatieve Zone

De Asser gemeenteraad besloot donderdag 4 miljoen euro voor de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) in een algemene reservepot de stoppen. Daarmee lijkt de ontwikkeling van deze toeristische trekpleister van de baan.

De Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit in Assen.

De Toeristische Recreatieve Zone (TRZ) bij het TT Circuit in Assen. Foto: Marcel Jurian de Jong

,,Straks staan we op een leeg veld naast het TT Circuit samen met de konijnen te genieten van de rust en ruimte die Drenthe ons biedt.’’

Profetische woorden

Het blijken profetische woorden van voormalige Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar, uitgesproken tijdens zijn nieuwjaarsspeech in 2017. Tichelaar uitte zo zijn diepe teleurstelling over de toen nog voorlopige afwijzing van het Factory Outlet Center (FOC) op de TRZ bij Assen-Zuid door een meerderheid van Provinciale Staten.

Door het FOC ging onder druk van (binnenstads)ondernemers een definitieve streep. Daarmee was de de aanleg van een 400 meter kunstijsbaan, die er nauw verbonden mee was, feitelijk ook van de baan. Trouwens, de provincie wilde helemaal geen baan in Assen. Hoogeveen werd daarvoor uitverkoren. Dat werd een debacle waardoor Drenthe nu verstoken blijft van kunstijs.

Impuls toerisme

Rond FOC en ijsbaan had Assen nog een trits initiatieven die daar annex mee gerealiseerd zouden worden. Een skibaan en ijsklimmuur, ijshockey- en kunstrijbanen en tal van ontspannings- en recreatiemogelijkheden op auto- en motorgebied, zoals een kartbaan.

Dit alles had een enorme impuls voor de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Drenthe en misschien wel het gehele Noorden betekent. Na de rust van bos en heide is er bij recreanten, zeker bij slecht weer, ook behoefte aan ander vertier en die mogelijkheden zijn nu heel beperkt.

De TRZ is speciaal ontwikkeld voor toeristische ontwikkeling. Het gebied schuurt tegen het TT circuit aan - een attractie op zich - en er is alleen al voor miljoenen verspijkerd voor de aan- en afvoer van bezoekers via nieuwe op- en afritten bij Assen-Zuid.

Er komt echter maar niets van de grond en de Asser raad heeft er in meerderheid (Stadspartij Plop en PvdA waren tegen) ook geen vertrouwen meer in dat het ooit nog wel zo ver komt. De 4 miljoen euro die speciaal was gereserveerd voor de bouw van de ijsbaan is overgeheveld naar een algemenere bestemming. Het geld kan nu breed voor allerlei projecten in de stad worden ingezet en is niet meer specifiek voor TRZ-projecten.

Rust, ruimte en hunebedden

Er wordt nog steeds gepraat met initiatiefnemers, zei VVD-wethouder Mirjam Pauwels. Met andere woorden: er is nog hoop en wanneer een partij zich meldt kan evengoed een beroep op de 4 miljoen euro worden gedaan. De kans dat dit in deze coronacrisistijd gebeurt is verwaarloosbaar. Het miljoenen-uithangbord voor de TRZ is nu ook verdwenen en voor je het weet vloeit het geld weg naar een ander projectje in de stad.

Zo blijft Drenthe de provincie van rust, ruimte en hunebedden en hoeven de konijntjes op de TRZ zich nog lang geen zorgen te maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu