Koning Willem-Alexander verrast Elim met bezoek

Koning Willem-Alexander bracht een verrassingsbezoek aan Elim

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan een project in Elim, waarbij de ontwikkeling van talenten van jongeren tot 18 jaar en versterking van de sociale samenhang in het dorp voorop staan. Het bezoek gold als verrassing en duurde anderhalf uur.

De koning liet zich op de hoogte stellen van de resultaten van Elim Energiek, dat in 2014 werd gestart en bijna is afgelopen. Hij nam een kijkje bij een sportactiviteit en sprak onder anderen met vertegenwoordigers van korfbalvereniging Elko en de basisscholen Vogelvlucht en De Palm, die het dorpsproject hebben geïnitieerd. Ook onderhield de koning zich met begeleiders van de workshops.

Naar binnen gekeerd

De reden achter het project in Elim is een gemeentelijk onderzoek uit 2012, dat ook in de gemeenteraad aan de orde is geweest. Uit het onderzoek bleek dat de inwoners trots zijn op hun dorp en dat er een sterk gevoel van saamhorigheid heerst. Keerzijde is dat veel dorpelingen ‘buitenstaanders' wantrouwen en niet snel bij officiële instanties en organisaties aankloppen voor hulp.

Die situatie steekt af bij de uitkomsten van een dorpsenquête waarin zo'n 60 procent van de ondervraagden gewag maakt van opvoedproblemen. Daarnaast zijn er substantiële problemen op het gebied van alcohol, drugs en geld. Hulporganisaties op deze terreinen krijgen echter maar sporadisch meldingen.

De belangrijkste aanbeveling uit het rapport was een verandering in denken en doen, die een wisselwerking krijgt tussen kinderen en ouders. Deze cultuuromslag vergt een lange adem, waar het project Elim Energiek een belangrijke slinger aan moet geven.

Vaste patronen doorbroken

Bij dat project worden kinderen uitgedaagd om iets anders te doen dan dat ze gewend zijn. Vaste patronen moeten doorbroken worden, talenten opgespoord en verder ontwikkeld. Diverse lokale en gemeentelijke organisaties houden workshops, zoals koken, muziek en schilderen. Ook kunnen ze snuffelen bij diverse sportverenigingen.

Dat beperkt zich niet alleen tot de sport, kinderen leren er ook over coaching en leiderschap. Verder zijn binnen Elim Energiek, met behulp van vrijwilligers, naschoolse activiteiten ontwikkeld zoals fotografielessen.

Het project is onderdeel van het programma Kracht en Sport van het Oranje Fonds, waarvan Wilem-Alexander en Máxima beschermpaar zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu