Koop je een nieuwbouwwoning in Assen? Dan moet je er zelf (minstens vijf jaar) in gaan wonen en je mag de woning niet verhuren

Gemeente Assen stelt een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in voor nieuwbouwwoningen. Foto: ANP.

‘Om iedereen een eerlijke kans te geven op de woningmarkt’ stelt gemeente Assen een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in voor nieuwbouwwoningen.

Dit betekent dat kopers de gekochte woning zelf moeten bewonen en niet mogen onderverhuren of snel doorverkopen. De zelfbewoningsplicht geldt voor onbepaalde tijd, het anti-speculatiebeding voor vijf jaar.

Wethouder Dekker: ,,In de huidige woningmarkt is het lastig om een betaalbare woning te vinden. Met deze maatregel willen we voorkomen dat nieuwbouwwoningen in handen komen van beleggers die de woning vervolgens voor een hoge huur aanbieden. Zo blijft de woning beschikbaar voor de doelgroep waarvoor deze bedoeld is”.

Minimaal vijf jaar wonen

Naast de zelfbewoningsplicht voert de gemeente ook een anti-speculatiebeding in: de koper moet minimaal vijf jaar in de woning wonen, voordat hij de woning mag doorverkopen. Voor grotere nieuwbouwprojecten maakt de gemeente al enige tijd op vrijwillige basis afspraken met projectontwikkelaars. Dit gaat nu gelden voor alle nieuwbouwwoningen.

Ook voor bestaande huizen

Tot voor kort mocht de gemeente zelfbewoningsplicht alleen verplicht stellen bij nieuwbouwwoningen. Sinds 1 januari 2022 kan de plicht, dankzij de nieuwe Wet opkoopbescherming, ook bij bestaande huizen ingevoerd worden. Gemeente Assen treft voorbereidingen om van die wet gebruik te kunnen maken.

Nieuws

menu