Koophuis voor prijs van kamer in Eexterveen

Foto Archief DvhN ANP

Veel projecten met starterswoningen stranden of worden uiteindelijk gekocht door niet-starters op de woningmarkt. Eexterveen doorbreekt dat patroon.

Veel projecten met starterswoningen stranden of worden uiteindelijk gekocht door niet-starters op de woningmarkt. Eexterveen doorbreekt dat patroon.

Bouwen voor jongeren is een veelgehoorde wens in kleinere dorpen, omdat dat de toekomst van de voorzieningen verzekert en voorkomt dat er straks alleen nog mensen wonen met grijze haren. Projecten met starterswoningen sterven vaak een zachte dood doordat de huizen te duur worden voor een jongere zonder vast contract of omdat de voorbereiding zo lang duurt dat gegadigden alsnog het dorp verlaten.

Levensloopbestendig
In Eexterveen is dat anders, zo verzekert voorzitter Jan Roelof Vos van de Vereniging Dorpsbelangen. De tien te bouwen woningen zijn complete eengezinswoningen met vier slaapkamers. Levensloopbestendig ook nog. En toch niks duurder dan het huren van een studentenkamer in Groningen of een sociale huurwoning in Gieten. Een tussenwoning kost 110.000 en een hoekwoning 135.000 euro vrij op naam. Daarmee is de financiering haalbaar voor een jongere met minimumloon. Volgens Vos is dat uitzonderlijk. Dat ligt aan de aanpak die voor het project is gekozen. En die is volgens Vos ook in andere dorpen te kopiëren. ,,Ik heb al aan een paar dorpsverenigingen aangeboden om ze te helpen,'' vertelt hij. Niet iedere vereniging voor dorpsbelangen heeft een voorzitter die zijn sporen in de bouwwereld heeft verdiend, maar dat hoeft in zijn ogen geen beletsel te zijn. Het recept voor een succesvolle aanpak begint volgens Vos met de bereidheid van een vereniging om veel tijd te steken in de voorbereiding van een plan. Want de belangrijkste winst is dat er geen projectontwikkelaar aan te pas komt.

Jeugdige impuls
Om de kosten voor de jongeren binnen de perken te houden is er verder vooral een betaalbaar stuk grond nodig langs een weg binnen de bebouwde kom, waardoor de nutsvoorzieningen allemaal al voor de deur liggen. In Eexterveen gaat het om een stuk landbouwgrond, waarvan de eigenaar het dorp een jeugdige impuls gunt.

Vervolgens is er een lokale aannemer – in dit geval Pepping en Meertens – die meedenkt met het ontwerp van een zo compleet mogelijk, maar betaalbaar huis. Met alle dorpsbewoners is er zoveel overleg geweest dat bezwaren niet meer te verwachten zijn.

Geen kans
Bestuurslid Krisla Schippers van Dorpsbelangen is met haar 21 jaar zelf het prototype van de jongere die graag in eigen dorp wil blijven wonen, maar daar geen kans voor had. ,,Bij ons in Eexterveen is niks te koop onder twee ton en wat hier te huur stond wordt verkocht. '' Krisla wordt een van de kopers van het project dat ze zelf heeft helpen voorbereiden en ziet met genoegen dat zich nog een paar dorpsgenoten hebben ingeschreven. Zodra er meer behoefte is, staat fase 2 al klaar. Dat zijn zeven woningen aan de overkant.

Nieuws

menu