Kop van Drenthe bundelt krachten tegen NAM

De gasopslag bij Langelo. FOTO ARCHIEF DVHN

De kop van Drenthe maakt een vuist tegen de NAM en schade door gaswinning. ,,Samen staan we sterker”, zegt burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo.

Tynaarlo trekt samen op met de buurgemeenten Aa en Hunze, Assen en Noordenveld. Thijsen: ,,We moeten voorkomen dat er schade ontstaat door de gaswinning. En als die wel ontstaat, moeten mensen een goede regeling krijgen. Nu worden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Ze raken vaak verzeild in jarenlange procedures.’’

Volgens Thijsen hebben de gemeenten ieder voor zich gehandeld als er in hun gebied schade gemeld werd. ,,Als individuele gemeente hebben we niet de expertise het tegen de NAM op te nemen.’’

Schade

Ook in Noord-Drenthe is schade gemeld door aardbevingen, bijvoorbeeld in De Groeve. De NAM heeft de bewoners in eerste instantie in het ongelijk gesteld op basis van een onderzoek dat in opdracht van het bedrijf zelf is uitgevoerd.

Langelo

De kop van Drenthe ligt aan de rand van het Groninger gasveld. Daarnaast hebben alle Noord-Drentse gemeenten kleinere gasvelden binnen hun grenzen, waar zich aardschokken hebben voorgedaan. In de gemeente Noordenveld ligt ook de ondergrondse gasopslag in Langelo. Daarover zijn vijftig schademeldingen binnen gekomen bij de NAM. Daarvan zijn er 35 onderzocht.

De onderzoeken uit Langelo nam de TU Delft mee in de evaluatie van de NAM-studies. De TU vindt dat ook de conclusies over Langelo onvoldoende onderbouwd zijn. ,,Wij willen dat de klachten over Langelo meegenomen worden in het vervolgonderzoek”, reageert wethouder Henk Kosters van de gemeente Noordenveld.

Bodemdaling

Aardbevingen houden zich niet aan de provinciegrens en nu de NAM de gaswinning van Loppersum naar zuidelijke richting heeft verplaatst, is de kans op schade in Noord-Drenthe groter, menen de gemeentebesturen. Overigens is er niet alleen de kans op bevingsschade, maar ook schade door bodemdaling als gevolg van gaswinning.

Bodemdaling in de kop van Drenthe, naar schatting 18 tot 20 centimeter in 2065, heeft gevolgen voor de waterhuishouding. De vier gemeenten willen dat er, net als in Groningen, een regeling komt om maatregelen te treffen.

Nieuws

Meest gelezen

menu