Kritiek op 'oud' landbouwbeleid niet mals, maar inmiddels is er wel wat veranderd in Drenthe

Het Drents parlement Foto: DVHN.

De kritiek in het rapport van de Noordelijke Rekenkamer ‘zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ was niet mals. Er valt achteraf wel wat aan te merken op het duurzame landbouwbeleid van de provincie, over de periode 2012-2018.

In dat laatste zat volgens gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) wel de crux waar Statenleden grotendeels aan voorbij gingen, bij het bespreken van het rapport.

In 2017 stelden Provinciale Staten namelijk nieuw landbouwbeleid vast voor de komende jaren. En naar dat nieuwe Drentse beleid - samen met boeren en tal van organisaties aan de keukentafel plannen maken - wordt immers zelfs vanuit Den Haag wel eens geïnformeerd: hoe doen jullie dat?

Het was een zoektocht

Maar goed, aandacht voor de kritiek dus. ,,De term zoektocht hebben we niet eerder gebruikt in de titel van een rapport’’, zei waarnemend Rekenkamer-voorzitter Jan van der Bij. ,,Het was allereerst al een zoektocht om te achterhalen hoeveel financiële middelen daadwerkelijk besteed worden aan duurzaamheid in het landbouwbeleid.’’

Jumelet was graag vooraf door de onderzoekers van de Rekenkamer benaderd, dan had hij het volgens eigen zeggen kunnen uitleggen. ,,Maar ik heb begrepen dat dat niet gebruikelijk is.’’

Voornaamste kritiek was dat de provincie niet duidelijk maakte wat ze precies wilde bereiken met de miljoenen euro’s aan subsidie voor verduurzaming van de landbouwsector. Die kritiek klonk overigens ook in Groningen en Friesland. En omdat de doelen niet duidelijk waren, was het meten van de effectiviteit van de subsidie ook niet goed mogelijk.

Rode draad is dat doelen en effecten niet scherp zijn en dus lastig te controleren

Ondanks dat al sprake is van ‘nieuw beleid’ was het niet raar dat Statenleden de kritiek uit het rapport nog eens aanhaalden. Het is niet voor het eerst dat kritiek op provinciaal beleid (van een Rekenkamer, een onderzoeksbureau of van Statenleden) luidt dat niet goed bijgehouden wordt en dus ook niet goed te controleren is wat het effect is van de uitgegeven miljoenen euro’s. Vorige week was het ook nog onderwerp van gesprek bij het bespreken van de subsidie voor Marketing Drenthe, bijvoorbeeld.

,,Als er een rode draad in zulke rapporten zit, is dit er wel eentje’’, zei Thea Potharst (Partij voor de Dieren). ,,En niet alleen in de Noordelijke provincies. Het is een heel herkenbaar beeld, maar het is wel iets waar je met een relatief geringe inspanning iets aan kunt veranderen.’’

Jumelet benadrukte dat de subsidies om te verduurzamen in de landbouwsector inmiddels ook echt wel op het boerenerf terecht komen en niet alleen maar bij adviesbureaus.

Statenlid (en boerin) Eline Vedder (CDA) zei: ,,Drenthe kiest voor beleid maken met de laarzen in de klei, in plaats van met de benen op de bestuurstafel. We zijn de enige provincie in Nederland die merkbaar verschil maakt op het boerenerf en we weten het zelf niet eens.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu