Kritiek op windboeren Drentse Monden en Oostermoer laait op: 'Ze gaan hun eigen gang'

De kritiek op de ontwikkelaars van windpark Drentse Monden en Oostermoer neemt toe. Omwonenden vinden dat de windboeren afspraken niet nakomen en hun eigen gang gaan.

Langs de Streek in Gieterveen staat een van de verkeerd geplaatste borden die bouwverkeer voor het windmolenpark langs een route leidt die eigenlijk verboden is.

Langs de Streek in Gieterveen staat een van de verkeerd geplaatste borden die bouwverkeer voor het windmolenpark langs een route leidt die eigenlijk verboden is. Foto: Marcel Jurian de Jong

Zo starten donderdag de heiwerkzaamheden. De bekendmaking kwam afgelopen maandag voor veel mensen als onaangename verrassing.

Nulmetingen van woningen zijn namelijk nog niet uitgevoerd. Uit notulen blijkt dat over die nulmetingen - bedoeld om later veroorzaakte schade te kunnen vaststellen - in oktober vorig jaar is gesproken tussen windboeren en Omgevingsadviesraad (OAR). In die OAR zitten vertegenwoordigers van omwonenden en diverse (dorps)belangenverenigingen. Mensen uit hun achterban leefden in de vooronderstelling dat de windboeren verantwoordelijk zijn voor de nulmetingen.

‘Al een half jaar van de agenda’

Maar windparkdirecteur Wim Wolters laat weten dat de nulmetingen ‘al een half jaar van de agenda af zijn’. ,,Of mensen in de OAR hebben niet opgelet, of ze hebben hun achterban niet bijgepraat’’, zegt windparkwoordvoerder Elzo Springer. ,,Uit onderzoek is gebleken dat de afstand tot bebouwing meer dan 150 meter is en kans op overschrijding van grenswaarden nihil. Wij hebben zelfs tot 450 meter gekeken naar trillingsgevoelige objecten en hanteren in sommige gevallen schroef- in plaats van heipalen. ’’

De OAR is desalniettemin niet blij met de plotselinge aankondiging van het heien. ,,Op zo’n korte termijn kan niemand zijn of haar achterban op een goede manier informeren’’, reageert Rob Rietveld namens de OAR.

Verplaatsen van borden voor bouwverkeer

Ander punt van frustratie in de omgeving is het verplaatsen van borden voor bouwverkeer. Die wijzen zwaar verkeer daardoor soms over wegen die volgens het routeplan van het windpark niet gebruikt zouden worden. ,,Dat gebeurt een enkele keer en zodra wij het weten, wordt de aannemer er op aangesproken en het bord verwijderd of elders geplaatst’’, zegt Springer.

De gemeente Aa en Hunze wees vorige week, mede op advies van de OAR, het verzoek van de windboeren af om tijdelijk over het (verboden) Nieuwediep te mogen rijden. Het opwaarderen van twee bouwwegen (Zwarteweg en Tweederdeweg) loopt namelijk vertraging op door de vondst van veenpakketten in de ondergrond.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu