Kritisch rapport over Vanboeijen moet in de doofpot blijven

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Alles voor een mooi leven voor mensen met een beperking. Dat is de filosofie van Vanboeijen. Op de werkvloer doet iedereen zijn best, aan de top vechten ze elkaar de tent uit.

Alles voor een mooi leven voor mensen met een beperking. Dat is de filosofie van Vanboeijen. Op de werkvloer doet iedereen zijn best, aan de top vechten ze elkaar de tent uit.

Eerst het goede nieuws: de zevenhonderd cliënten met een verstandelijke beperking merken weinig of niets van de bestuurscrisis bij zorginstelling Vanboeijen in Assen. ,,Ons hebben op dit punt geen signalen bereikt'', zegt voorzitter Jacob Halma van de Centrale Verwantenraad. ,,De medewerkers blijven heel professioneel. We willen hen een groot compliment geven.''

Kosten
De verwantenraad maakt zich wel grote zorgen over de top, blijkt uit een vrijdag verspreide verklaring. De ene interim-bestuurder volgt de andere op, er zijn ontslagzaken met regiomanagers, de medezeggenschapsraad staat lijnrecht tegenover de raad van toezicht (rvt). Dit doet Vanboeijen natuurlijk geen goed. En het kost geld, veel geld. Halma: ,,Dit gaat ten koste van het zorgbudget. Uiteindelijk zijn de cliënten dus wel de dupe.''

Een kritisch rapport van organisatieadviseur Remco Berendsen hangt als een onweerswolk boven Vanboeijen. Alle betrokkenen zitten als een moederkloek bovenop dit rapport. Natuurlijk, ze moeten de privacy beschermen van medewerkers die er in staan. Critici stellen dat ook de rvt er niet best van af komt, en dat het rapport daarom in de doofpot moet blijven.

Moeilijke tijd
De pensionering van directeur-bestuurder Pieter de Kroon luidt medio 2014 een moeilijke periode in. Hij is de architect geweest van een nieuwe aanpak. Die is er helemaal op gericht alle cliënten een zo mooi mogelijk leven te geven. Daartoe moeten alle bevoegdheden zo veel mogelijk decentraal liggen. De Kroon heeft een opvolger op het oog die dit gedachtegoed kan bewaken: Karin van der Vries, regiomanager en sinds 2003 werkzaam bij Vanboeijen. De raad van toezicht beslist anders. Gertjan Veening krijgt de leiding. Het botert niet tussen Veening en Van der Vries. Veening wil van haar af, maar de kantonrechter wijst het verzoek af om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

In het najaar van 2015 moet Veening zelf vertrekken. Inmiddels ligt er het rapport-Berendsen en daarin staat dat Veening geen sturing meer kan geven doordat hij volstrekt geïsoleerd staat. De raad van toezicht benoemt Dick van Goor tot interim-bestuurder. Hij zal tot 1 april 2016 aanblijven, dan moet er een nieuwe bestuurder benoemd zijn.

Schoon schip
Van Goor komt tot de conclusie dat Vanboeijen schoon schip moet maken. Dit betekent het vertrek van twee regiomanagers en een manager ondersteunende diensten, en dus een nieuwe bestuurder. Van Goor kondigt eind 2015 aan opnieuw naar de rechter te stappen voor de ontslagzaak voor de beide regiomanagers. De derde manager stapt uit eigen beweging op.

De gang naar de rechter is cruciaal voor Van Goor. Hij heeft een plan van aanpak opgesteld voor hoe het verder moet. Daartoe heeft hij een stevige en objectieve juridische uitspraak nodig, om duidelijkheid te verschaffen waar de schoen wringt. De medezeggenschapsraad steunt dit op hoofdlijnen.

Schikken
Dan blijkt dat de raad van toezicht de ontslagzaak met de regiomanagers wil schikken. Volgens de medezeggenschapsraad uit vrees dat er bij de rechtszaak te veel negatieve publiciteit komt over het rapport-Berendsen. Dat is schadelijk, ook voor de raad van toezicht.

Van Goor botst met de raad van toezicht en neemt ontslag. De toezichthouders benoemen onmiddellijk het eigen lid Ben van Kessel tot opvolger. Hij weet direct een schikking met Van der Vries te bereiken. De andere regiomanager, Karin Verkerk, wil nog steeds graag bij Vanboeijen werken en zet de rechtszaak tegen haar ontslag door. Woensdag 10 februari moet blijken wat de kantonrechter van de zaak vindt.

Nieuws

Meest gelezen

menu