Kunnen we volgend jaar weer klimmen in een Schoonebeker monument uit de Koude Oorlog?

De luchtwachttoren Schoonebeek. Foto DvhN

De ruim 10 meter hoge luchtwachttoren in het buitengebied van Schoonebeek wordt volgend jaar gerestaureerd. Dit is althans het plan van de Stichting Drents Monument.

De toren mist onderdelen en kampt met betonrot. De bedoeling is niet alleen het gebouw te behouden voor het nageslacht. ,,We willen er opnieuw trappen in plaatsen, zodat mensen ook naar boven kunnen gaan’’, zegt Aaldert Sikken van Drents Monument.

De totale kosten worden geraamd op tussen de 2 en 3 ton. De gemeente Emmen heeft volgens Sikken al een bijdrage toegezegd en de hoop is dat de provincie met een substantieel bedrag over de brug komt. Ook worden fondsen en bedrijven benaderd.

Laagvliegende vliegtuigen

De Schoonebeker luchtwachttoren verrees in 1954 om laagvliegende vliegtuigen uit de Sovjet-Unie op te kunnen merken. In opdracht van het Korps Luchtvaart Dienst (KLD) werden in ons land circa 140 van dit soort torens gebouwd. Het gros hiervan is inmiddels verdwenen.

In Drenthe staan nog twee luchtwachttorens overeind. De andere Drentse toren staat in de boswachterij Ruinen, vlak bij Echten. Deze toren is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt gebruikt door uilen. Dit gebouw zou er qua onderhoudstoestand beter aan toe zijn dan het exemplaar bij het Schoonebeker Diep.

Betonnen kolos

Met het opheffen van het KLD in 1964 verloren de luchtwachttorens hun functie. In Schoonebeek nam de plaatselijke vogelwacht de betonnen kolos enige tijd in gebruik. Daarna kwam de toren achtereenvolgens in handen van de NAM, de gemeente Schoonebeek en de gemeente Emmen. In 2002 nam de stichting Cold War Historical Center uit het Groningse Uithuizen de toren voor een symbolisch bedrag over van de gemeente Emmen.

Het doel van de stichting was de toren met behulp van subsidies op te knappen en op bepaalde dagen open te stellen voor publiek. Daar kwam niets van terecht. De stichting raakte naar eigen zeggen gedesillusioneerd toen de gemeente een al toegezegde subsidie niet overmaakte.

,,Met deze stichting hebben wij overeenstemming bereikt over overname. Als het goed is, komt de toren nog dit jaar formeel in ons bezit. Nadat de restauratie is voltooid, wordt het gebouw overgedragen aan Het Drentse Landschap’’, zegt Sikken van Drents Monument.

Mensen naar boven

De Vrienden van de Schoonebeker luchtwachttoren nemen het beheer op zich. ,,Zij kunnen de buitendeur opendoen om mensen naar boven te laten gaan. Het onderste gedeelte wordt zo aangepast, dat mensen niet van buitenaf het pand kunnen beklimmen.’’

De laatste jaren staat de toren achter hekwerken. De bedoeling is dat die verdwijnen. In het Groningse Warfhuizen staat een luchtwachttoren die is opgeknapt en dit jaar is opengesteld voor publiek. Hiervoor werd zo’n 250.000 euro uitgetrokken.

Nieuws

Meest gelezen

menu