Kunstobject hond Mannes komt bij station Assen

De hond Mannes komt bij het station. Een motie daartoe in de gemeenteraad werd donderdagavond met grote meerderheid aangenomen.

In de motie werd B en W opgedragen zich tot het uiterste in te spannen om Mannes te realiseren. Dat impliceert volgens de Europese aanbestedingsregels automatisch dat er ook moet worden gegund. De motie werd ingediend door VVD, SP, CDA, GroenLinks en OpAssen. Zij hekelden het besluit van B en W om de opdracht voor het kunstwerk Mannes in te trekken. Het college meende dat er onvoldoende draagvlak zou zijn onder de Asser bevolking en had vragen over de levensduur en het onderhoud. Daarmee werd het bindende advies van de kunstcommissie voor Mannes genegeerd.

Onbestaanbaar