Bezuiningingen in Hoogeveen: 'Kwetsbare inwoners worden het hardst geraakt'

De voorgenomen bezuinigingen in Hoogeveen raken kwetsbare inwoners het hardst. Op mensen die rond het sociaal minimum leven moet niet nóg meer beknibbeld worden. Dat stellen twee adviesorganen in deze gemeente.

Foto: DvhN

Foto: DvhN

Om uit het financiële dal te klimmen wil Hoogeveen de komende jaren fors bezuinigen en de inkomsten (onder meer ozb) verhogen. Op de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil de gemeente vanaf 2021 1 miljoen euro besparen, oplopend naar 6 miljoen in 2024.

De Adviesraad Sociaal Domein vreest dat Hoogeveen met de voorgenomen bezuinigingen de informele zorg afbreekt. Het gaat daarbij om hulp en ondersteuning door mantelzorgers en vrijwilligers.

,,Meer kwetsbare gezinnen, ouderen, gehandicapten en jongeren met problemen worden op zichzelf teruggeworpen, zien hun positie verslechteren en kunnen minder mee doen met de samenleving’’, schrijft het adviesorgaan aan het college.

Paard achter de wagen

Hierdoor spant de gemeente volgens de Adviesraad Sociaal Domein het paard achter de wagen: ,,Naar onze mening zal de professionele zorg alleen maar duurder worden.’’

In plaats van bezuinigen, vindt de adviesraad dat juist in deze coronatijd extra aandacht moet zijn voor mantelzorgers, jongeren met problemen, eenzaamheid en schuldhulpverlening.

Om toch kosten te kunnen besparen wordt het college onder meer geadviseerd om de administratieve lasten te verminderen en het aantal managers te verminderen. ,,Minder controle-niveaus is méér handjes aan het bed’’, zo wordt gesteld.

‘Schier onmogelijk’

Hoogeveen wil in het vervolg voor Jeugdzorg niet méér uitgeven dan de gemeente van het rijk krijgt. De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat ‘een schier onmogelijke opgave’. ,,Het blijft een zorgenkindje.’’

De adviesraad adviseert het college om met de contractpartners in de Jeugdzorg goede afspraken te maken over loonkosten, winstmarges en kwaliteitseisen.

,,Zo lang er marktwerking in de zorg blijft, zullen gemeenten zakelijker moeten gaan handelen. Betere contracten en betere controle kunnen gemeenten veel ellende besparen.’’

Een ander adviesorgaan in Hoogeveen, de Cliëntenraad Sociale Zaken, constateert dat mensen in de bijstand er al bijna tien jaar financieel op achteruit gaan. Deze organisatie wil dat de gemeente niet nóg meer op minima bezuinigt.

‘Versimpel het systeem’

Daarnaast vraagt de cliëntenraad de gemeente om mensen met lage inkomens en hoge zorgkosten te beschermen. ,,Laat hen niet door gezondheidsproblemen geldproblemen krijgen’’, waarschuwt het adviesorgaan. ,,Versimpel het systeem en zorg als gemeente voor een goed aanvullend pakket aan tegemoetkomingen.’’

De cliëntenraad maakt zich verder grote zorgen over de gevolgen van de aangekondigde verhoging van de parkeertarieven en ozb. ,,De inkomens in Hoogeveen zijn niet dermate hoog dat mensen alle lastenverzwaringen zomaar kunnen dragen’’, schrijft het adviesorgaan. Er zijn ook mensen met een laag inkomen en een eigen huis met hypotheeklasten.’’

‘Geen stapeling lastenverzwaringen’

De cliëntenraad vindt dat een stapeling van extra lasten voorkomen moet worden en pleit voor maatwerk. Daar zouden vooral flexwerkers, kleine zzp’ers en mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum baat bij kunnen hebben, is de gedachte.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu