LTO Noord: laat vogels niet op akkers rond het Fochteloërveen eten, maar in de natuur. 'Ganzen zorgen op landbouwgrond voor enorme schade en overlast'

Het Fochteloërveen. Foto: Gerda Douma

Ganzen, zwanen en kraanvogels rond het Fochteloërveen horen niet op landbouwgrond hun voer te eten en rust te pakken, maar in natuurgebieden. Dat stelt LTO Noord naar aanleiding van de oplossing die Natuurmonumenten heeft aangedragen, nu de natuurgrond verder inkrimpt door uitbreiding van woonwijk Kloosterveen in Assen.

De provincie moet volgens Natuurmonumenten het verlies aan deze zogenaamde foerageergebieden compenseren, omdat zij een natuurvergunning voor de nieuwe wijk Kloosterakker (goed voor 500 woningen) verstrekte. Maar LTO Noord stelt dat het nog onduidelijk is hoe die compensatie wordt geregeld en waar.

‘Landbouw moet niet de dupe worden van het probleem dat de provincie heeft laten ontstaan’, zegt LTO Noord regiobestuurder Brenda Timmerman.

‘Enorme schade en overlast’

In de afgelopen decennia zijn honderden hectares landbouwgrond omgevormd tot natuur, waardoor deze gronden niet langer als eetgebied kunnen dienen voor de ganzen en zwanen die in het Fochteloërveen leven.

LTO Noord ziet de oplossing om de foerageergebieden in de natuurgebieden te maken. Timmerman: ‘Het is prima te doen om voor de ganzen en zwanen in die gebieden gewassen te telen. Ganzen vreten aan gewassen op akkers en aan grasland. Dit veroorzaakt enorme schade en overlast.’

Trekvogels

Ook vraagt LTO Noord zich af wat de invloed is van alle uitwerpselen van deze vogels op het Fochteloërveen. De landbouworganisatie zegt dat dieren met hun mest zorgen voor aanvoer van stikstof en fosfaat in een hoogveengebied en dat is volgens de kenners uitermate kwetsbaar is voor die mineralen. Bovendien zorgen trekvogels voor de verspreiding van vogelgriep en tevens een bedreiging voor de pluimveehouderij.

Nieuws

menu