Landbouweconoom Dirk Strijker (RUG) neemt tijdens talkshow in Eelde stelling over toekomst landbouw. 'Melkveestapel moet niet kleiner'

De melkveehouderij in ons land moet niet inkrimpen, vindt landbouweconoom Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,We hebben onze melkkoeien nodig voor onderzoek en innovatie.”

De talkshow over de toekomst van de landbouw was in een fraaie tent aan de rand van natuurgebied De Onlanden in Eelde.

De talkshow over de toekomst van de landbouw was in een fraaie tent aan de rand van natuurgebied De Onlanden in Eelde. Foto DVHN

De melkveestapel van ongeveer 1,2 miljoen koeien moet niet veel kleiner worden, meent Strijker. ,,Alleen dan kunnen we onze koppositie in de wereld behouden op het gebied van onderzoek en innovatie. Als het aantal veebedrijven afneemt, kunnen we minder onderzoek doen. Je moet voldoende variatie in bedrijven hebben als basis voor ons kennissysteem. De landbouwuniversiteit van Wageningen en bedrijven als Friesland-Campina zijn zo groot geworden. Te weinig agrarische bedrijven is een aanslag op ons agro-systeem.”

Talkshow in De Onlanden

De landbouweconoom was zaterdagavond te gast tijdens een talkshow in Eelde over de toekomst van de landbouw. In een fraaie tent aan de rand van natuurgebied De Onlanden bij het biologische vleesveebedrijf ‘t Hoogeveld. In de tent werd later de toneelvoorstelling Mansholt gespeeld, over de Eurocommissaris uit Ulrum die in de jaren zestig de schaalvergroting in de landbouw doorvoerde en daar later op terugkwam en pleitbezorger werd voor de kringlooplandbouw. De voorstelling werd overigens afgebroken vanwege hevige regen en onweer.

Liever koeien dan kippen en varkens, betoogt Strijker: ,,Het klimaat in Nederland is uitermate geschikt voor de melkveehouderij. Net als dat van Denemarken. Bij kippen en varkens ligt dat anders. Die kunnen je overal ter wereld houden. Daarom kunnen we ons voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot van mest beter richten op het inkrimpen van de pluimveesector en varkenshouderijen dan op veehouderijen.”

Hoe kom ik dan aan kippenmest?

Akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn, ook te gast in talkshow, voorziet dan een groot probleem. ,,Hoe kom ik dan aan de kippenmest om mijn land te bemesten? Dan moet ik weer kunstmest gaan gebruiken en dat willen we juist verminderen.”

De Jong is geen biologische boer, maar doet wel aan agrarische natuurbeheer. Hij heeft bedenkingen bij de beperkingen die de landbouw worden opgelegd. ,,Politici in Den Haag roepen hard dat boeren moeten inkrimpen. We kunnen wel minder boeren willen, maar je moet goed nadenken hoe je dat doet en wie dat betaalt. Laten we niet te hard van stapel lopen en geen dingen roepen die we niet kunnen waarmaken.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu