Leden Raad van Toezicht Vanboeijen leggen functie neer

Vanboeijen in Assen. Foto: Google Streetview

Bijna alle leden van de Raad van Toezicht van gehandicapteninstelling Vanboeijen in Assen hebben besloten terug te treden. Dat is vrijdagmorgen bekendgemaakt.

De leden die voor 1 januari in de RvT zaten, hebben besloten om terug te treden in het belang van Vanboeijen. De deze maand nieuw aangetreden voorzitter Janny Vlietstra gaat samen met de Medezeggenschapsraad en de Centrale Verwantenraad in gesprek om tot een oplossing te komen voor de ontstane situatie.

,,Heftig'', noemt Vlietstra de gang van zaken. Ze is net twee weken voorzitter van de Raad van Toezicht en sinds 1 januari lid van de raad. De vele problemen in de top van de organisatie vormen de aanleiding voor het opstappen. De rechterlijke uitspraak van de afgelopen week, waarbij een ontslagaanvraag werd afgewezen, is volgens Vlietstra niet de aanleiding.

De Raad van Toezicht benoemt zelf de zeven leden. De Medezeggenschapsraad en de Centrale Verwantenraad kunnen zelf een lid voordragen. ,,Daarnaast hebben we een uitgebreide sollicitatieprocedure voor alle leden, waarbij de inspraakorganen ook worden betrokken'', vertelt Vlietstra. De huidige directeur-bestuurder, Ben van Kessel, blijft vooralsnog in functie. Hij was weliswaar tot voor kort ook lid van de Raad van Toezicht, maar legde die functie neer toen hij zijn nieuwe functie kreeg. Hij blijft aan tot 1 april. Dan treedt de nieuwe directeur-bestuurder, Annette Imhof, aan.

Crisis

De Drentse zorgorganisatie met een groot aantal locaties voor begeleiding, wonen en dagbesteding van mensen met een verstandelijke beperking kampt met een ernstige bestuurlijke crisis. Na het recente, gedwongen vertrek van drie regiomanagers en een bestuurder is eind januari ook de interim-bestuurder vertrokken. Van Kessel volgde hem tijdelijk op.

Rechszaak

Deze week verloor Vanboeijen een rechtszaak om een ontslag van een regiomanger. De interim-bestuurder Van Kessel en de RvT wilden haar ontslaan, omdat volgens een rapport van een externe onderzoeker sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter concludeerde dat als dat al het geval was, dat dan vooral aan Vanboeijen te wijten was. Ook stelde de rechter dat iedereen met wie de regiomanager een verstoorde relatie zou hebben, inmiddels was vertrokken. Vorige zomer heeft Vanboeijen ook een rechtszaak verloren tegen een andere regiomanager.

Angstcultuur

Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat binnen Vanboeijen sprake is van een angstcultuur. Op basis van het advies van de onderzoeker besloot de RvT in oktober om schoon schip te maken. De drie regiomanagers van het managementteam en de bestuurder moesten vertrekken. Een regiomanager vocht haar ontslag met succes aan. De anderen troffen een schikking en kregen een vertrekpremie. Ook de RvT moest van de onderzoeker met het onderzoeksrapport in de hand kritisch kijken naar haar eigen rol. De toezichthouders leken geen consequenties te verbinden aan dat advies van dit najaar.

Deze week kwam daar verandering in. Vrijdag besloten de meeste leden van de RvT om terug te treden. Vlietstra blijft wel aan. Onduidelijk is wat de bestuurlijke crisis, die al een jaar duurt, voor consequenties heeft voor de organisatie, de 700 cliënten en 1600 medewerkers. Door de interne crisis zijn volgens ingewijden de financiële problemen op een aantal locaties van Vanboeijen alleen maar groter geworden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu