Leerlingen weer naar huis gestuurd in Hoogeveen

Uitval van lessen door kapotte apparatuur in sterk verouderde Hoogeveense basisscholen tasten de kwaliteit en voortgang van het onderwijs aan. Dat vinden drie schoolorganisaties. Ze luiden de noodklok. De problemen doen zich vooral voor in de wijk Wolfsbos.

Leendert de Boom, Arend Eilander, Zweers Wijnholds en Gerry Arts-Moerman kijken rond bij basisschool De Goudvink. FOTO GERRIT BOER

Leendert de Boom, Arend Eilander, Zweers Wijnholds en Gerry Arts-Moerman kijken rond bij basisschool De Goudvink. FOTO GERRIT BOER

De situatie: afgebladderde verf, lekkage, kapotte verwarming, ongedierte, smalle gangen, stalen kozijnen, enkel glas. Basisscholen De Krullevaar (christelijk), De Goudvink (openbaar) en De Kameleon, De Carrousel, De Aventurijn en Van der Ploegschool (speciaal onderwijs) kampen er al jaren mee.

De besluiteloosheid bij de gemeente drukt zwaar op deze scholen, het personeel en de ouders. ,,Dit kan zo niet langer’’, meent algemeen directeur Zweers Wijnholds van de Stichting Bijeen. ,,Het zijn volstrekt waardeloze gebouwen, oude meuk.’’

Leerlingen naar huis gestuurd
Afgelopen maandag heeft obs De Goudvink voor de vierde keer groepen leerlingen naar huis moeten sturen omdat de verwarming weer eens storing had en kinderen en personeel in de kou zaten. ,,Zeer ongewenst’’, stelt Wijnholds. ,,Juist in deze wijk hebben kinderen veel aandacht en begeleiding nodig. Hier zijn kwetsbare groepen.’’ De maatregel heeft ook gevolgen voor ouders, die opvang moeten regelen. ,,Je merkt dat het begrip daar op raakt.’’

De genoemde basisscholen zouden een plek krijgen in het nieuwe multifunctioneel centrum (mfc) in de wijk Wolfsbos. Maar dat plan heeft het college in 2014 afgeschoten. Geen geld, was de reden. Sindsdien zijn volgens de scholen geen concrete stappen gezet.

De directies van PricoH (christelijk), Bijeen (openbaar) en RENN4 (speciaal onderwijs) vinden de situatie onverantwoord. Ze voelen zich door de gemeente aan het lijntje gehouden. Hun dringende oproep aan de verantwoordelijk wethouders Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) en Gert Vos (ChristenUnie): stel met voorrang een plan op voor herhuisvesting.

Eigen bouwkundig rapport
Een onafhankelijk bureau heeft in Hoogeveen de bouwkundige staat, de veiligheid en de onderwijskundige functionaliteit van vijf basisscholen onder de loep genomen. Die schouw gebeurde in opdracht van drie scholenorganisaties. Zij zijn het niet eens met een beoordelingsrapport van gemeentelijke deskundigen, die de onderhoudsstaat van de scholen in de wijk Wolfsbos als matig/redelijk beoordeelden.

Het nieuwe rapport komt binnenkort beschikbaar, maar volgens de eerste signalen staan bijna alle gebouwen in het rood. ,,Dat is toch dramatisch’’, stelt directeur/bestuurder Arend Eilander van PricoH. ,,Eigenlijk moeten die scholen binnen nu en drie jaar vervangen worden door nieuwbouw.’’

Eilander: ,,Er komt een moment dat ik tegen de gemeente zeg: ik weiger dit gebouw voor onderwijs te accepteren. Ik weet helemaal niet of dat juridisch kan, maar zo denk ik er wel over. Dit is geen gezonde situatie.’’

Hoofdpijn
Alleen al op obs De Goudvink, in de wijk Wolfsbos, beslaan de problemen en overlast in het afgelopen halfjaar twee A4’tjes. ,,Kinderen in de bovenbouw klagen over hoofdpijn’’, vertelt directeur Gerry Arts-Moerman van deze school. ,,Vermoedelijk een gevolg van de grote temperatuurschommelingen in ons gebouw en de slechte isolatie.’’

Installatiemonteurs controleren de laatste weken vrijwel dagelijks de cv-installatie op De Goudvink. De gemeente betaalt. ,,Dat loopt enorm in de papieren’’, weet de directeur. ,,Net zoals onze gasrekening torenhoog moet zijn, dat kan niet anders.’’

Bestuursvoorzitter Leendert de Boom van RENN4 wijst erop dat dat geld niet ten goede aan het onderwijs, maar in een bodemloze put verdwijnt. Zijn organisatie heeft, met het vooruitzicht van nieuwbouw onder één dak in Hoogeveen, indertijd besloten een locatie in Smilde af te stoten. ,,En nu zitten we in een van de slechtste panden van Hoogeveen’’, zegt hij.

Streep door mfc
In 2010 leek er nog geen wolkje aan de hemel. De gemeente Hoogeveen bracht scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en buurt- en wijkorganisaties bijeen voor gesprekken over samenwerking in een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) in de wijk Wolfsbos.

Maar alle tijd, energie en geld verdampten als water in de woestijn, toen de gemeente in 2014 een rood kruis door het mfc zette. Pas in 2019, luidt de boodschap, is er weer geld: zo’n 2,1 miljoen euro. Maar dan zit er mogelijk een ander college, merkt algemeen directeur Zweers Wijnholds van Bijeen op. ,,En dat geld lijkt volstrekt ontoereikend voor alle schoolgebouwen die in Hoogeveen aangepakt moeten worden.’’

Grens bereikt
Dat de directies publiekelijk lang hun mond hebben gehouden over de situatie, heeft volgens Arend Eilander te maken met de afhankelijkheid van de gemeente. ,,We willen de relatie goed houden en constructief meepraten, maar er is nu wel een grens bereikt.’’

Volgens de directeuren gaf de gemeente de betrokken scholen het predicaat ‘status aparte’, om aan de problemen en gebreken hoge prioriteit te geven. Maar in de praktijk zeggen de directies daar niets van te merken. Eilander vindt dat de gemeente de problemen voor zich uit schuift. ,,Want ook het onderhoud van andere basisscholen in Hoogeveen moet aangepakt worden.’’

Reactie gemeente
Volgens de gemeente is achter de schermen wel degelijk actie ondernomen. ,,Er is een plan opgesteld met vier varianten’’, stelt wethouder Jan Steenbergen. ,,De uitwerking daarvan is afhankelijk van de visie op onderwijshuisvesting in de gehele gemeente.’’

Steenbergen zegt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt ‘voor het geval onderhoud nodig is aan de scholen, zoals De Goudvink’. Of de gemeente vanaf 2019, wanneer weer geld beschikbaar is voor investeringen, kiest voor nieuwbouw dan wel renovatie wordt per schoolgebouw beoordeeld. Volgens de wethouder worden de scholen in Wolfsbos volgens de ‘status aparte’ behandeld. ,,De scholen hebben prioriteit vanwege de bouwkundige staat.’’

In de voorbije veertien maanden heeft de gemeente, naar eigen zeggen, ongeveer 70.000 euro uitgegeven aan onderhoud. Met de scholen is afgesproken dat de gemeente bij calamiteiten meewerkt aan een oplossing.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu