Leerlingenaantal op basisschool De Dobbe in Gasselte ontploft. Extra noodlokalen moeten het probleem tijdelijk oplossen

Openbare basisschool De Dobbe in Gasselte groeit met 134 kinderen uit zijn jasje. Vrijdag gaat een grote boom op het plein om, zodat er ruimte ontstaat voor noodlokalen.

De bouwhoek van OBS De Dobbe is noodgedwongen onder de kapstok gezet, omdat het lokaal met 35 kleuters uit zijn voegen barst.

De bouwhoek van OBS De Dobbe is noodgedwongen onder de kapstok gezet, omdat het lokaal met 35 kleuters uit zijn voegen barst. Foto: Marcel Jurian de Jong

Een jochie van 5 jaar bouwt een blokkenhuis onder de kapstok vol jassen op de gang. Hij zet een speelgoedsinterklaasje op het dak. Hij zit hier niet vanwege slecht gedrag. Nee, de bouwhoek is noodgedwongen onder de kapstok gezet, omdat het lokaal met 35 kleuters uit zijn voegen barst.

Directeur Jantinus Esschendal wandelt ondertussen met een welkomsttasje over de gang. Die is voor de moeder van een nieuwe leerling. Het kind mag alvast een ochtendje wennen. Op de gang slalomt hij tussen een paar kasten en bakken die vanwege ruimtegebrek geen vaste plek hebben.

Flink vol