In de nieuwste woonwijk van Beilen mogen kavelkopers 'hun gang gaan'

Herman Weggemans, Jeroen Nijland en Wim Stevens op de kavel waar laatstgenoemde zijn droomhuis gaat bouwen aan de Beilerstroom. Foto: Gerrit Boer

Neem een lap grond, maak die bouwrijp en zeg tegen de kavelkopers: ga je gang en maak er iets moois van. Welkom in het Lievingerveld, de nieuwste woonwijk van Beilen in spe.

Zo makkelijk en vlot ging het allemaal niet (het oorspronkelijke plan is 13 jaar oud), maar dat is wel de kern van het Lievingerveld anno 2020: toekomstige bewoners bepalen zelf wat ze bouwen en hoe ze het doen, zolang hun huis maar aan het Bouwbesluit en enkele huisregels voldoet. De animo is groot, weten Herman Weggemans, Jeroen Nijland en Wim Stevens, het driekoppige bestuur van de Beheersvereniging Lievingerveld.

Cadeautje

De (bouw)weg en riolering zijn aangelegd en de eerste kavels ingemeten door het Kadaster. Reden voor een coronaproof feestje. ,,Komende maandag, tweede pinksterdag, vinden alle kaveleigenaren en optiehouders een cadeautje op hun kavel’’, lacht Stevens. De voorgeschreven afstand van anderhalve meter kan makkelijk worden gegarandeerd. De kavels voor de 150 nog te bouwen huizen zijn ruim: gemiddeld 1200 vierkante meter.

Dat was in de oorspronkelijke plannen wel anders. De gemeente Midden-Drenthe kocht de landbouwgrond in het stroomgebied van de Beilerstroom in 2007 om er 600 huizen te bouwen. De financiële crisis, die kort daarop volgde, gooide roet in het eten. De gemeente zat met de grond in de maag. Wat nu?

Alternatief

Stevens: ,,Na verloop van tijd is ergens bedacht een alternatief plan te maken met minder huizen en geen welstandseisen. Ik zag dit direct helemaal zitten en ben er dan ook vanaf het begin bij betrokken geweest.’’ Weggemans: ,,Een organische ontwikkeling. Stel een aantal voorwaarden op en laat de invulling aan de toekomstige bewoners over.’’

Ongekend voor Nederland en daar moesten bestuur en politiek best even aan wennen, weet Stevens. ,,Ze moesten alles loslaten en dat was in het begin wel even lastig.’’ De mensen van het eerste uur bleken over voldoende overtuigingskracht te beschikken, want in 2013 ging de gemeenteraad van Midden-Drenthe akkoord en twee jaar later lag er een uitgewerkt plan.

Blank staan

Waarom het dan toch zo lang heeft moeten duren? Het Lievingerveld ligt in het beekdal van de Beilerstroom en kan in tijden van overvloedige regenval wel eens blank komen te staan. Natuur- en milieuorganisaties kwamen met bezwaren. Er waren bouwkundige bedenkingen. Met andere woorden, de algemene teneur was: dit kan niet.

Stevens: ,,Juist omdat mensen zeiden dat het niet zou lukken, had ik zoiets van: we zullen het tegendeel bewijzen. Ik wist dat er hobbels zouden komen, maar die waren te overzien. Ik zag er ook een uitdaging in om met veel verschillende mensen met verschillende achtergronden tot een soort harmonie te komen.’’ Het heeft de nodige voeten in aarde gehad, maar het lukte. Nijland: ,,Goede dingen komen langzaam.’’

Klik

Hun enthousiasme bracht Stevens, Nijland en Weggemans samen: ,,De klik was er direct.’’ Ze richtten de Beheersvereniging Lievingerveld op en gingen aan de slag. Immers, de bal lag bij de bewoners, dus ook als het gaat om (bouw)wegen en riolering aanleggen. ,,Dat was een van onze taken’’, zegt Nijland met gepaste trots, kijkend over het gebied, dat 18,5 hectare meet.

De toekomstige bewoners kunnen zich uitleven op het ontwerp voor hun huis, mits het voldoet aan het Bouwbesluit en de huisregels. Zo mag maximaal 25 procent van de kavel worden bebouwd en daar vallen ook opritten, schuurtjes en terrassen onder. Weggemans: ,,Dit is een beekdal en hoort water vast te houden. Dat geldt dus ook voor de kavels. Hemelwater mag niet versneld worden afgevoerd.’’

Bij elkaar geraapt zootje

Hoewel in principe alles mag, zijn de mensen die de kar trekken niet bang dat het een ‘bij elkaar geraapt zootje’ wordt. Nijland: ,,Een plan als dit leidt juist tot heel veel creativiteit. Mensen zien het echt als een uitdaging hun kavel zo goed mogelijk in te richten.’’ Stevens: ,,Laat er maar heel bijzondere huizen komen. Vind ik alleen maar mooi.’’ Toekomstige bewoners kunnen altijd de hulp inroepen van de gebiedsregisseur en de dorpsbouwmeester.

Van de 150 kavels zijn er ongeveer 15 verkocht en 110 in optie. De laatste inschrijfronde loopt nog, maar het drietal weet dat het storm loopt.

De eerste palen zijn geheid en dan kan het snel gaan. ,,We weten dat er al huizen prefab klaar staan. Die zullen over een maand wel op hun plek worden gezet. Het zal niet langer dan drie jaar duren voordat alle kavels zijn bebouwd. Mensen staan te springen’’, zegt Stevens lachend.

Nieuws

Meest gelezen

menu