Ligt kanaal in Coevorden vol bommen en granaten? Onderzoek van ruim 1 miljoen euro moet uitsluitsel geven

Het klinkt als levensgevaarlijk, maar in de praktijk valt het volgens Vechtstromen wel mee. Het waterschap onderzoekt volgend jaar of er nog niet-ontplofte explosieven in het Alte Picardiekanaal in Coevorden liggen.

Een sloepenrace op het Alte Picardiekanaal.

Een sloepenrace op het Alte Picardiekanaal. Foto: Archief Boudewijn Benting

De voortekenen lijken er wel op. Er zijn bij eerder onderzoek meer dan dertig verdachte objecten aangetroffen die zouden kunnen duiden op zulke explosieven. Zeker is dat niet, maar om het kanaal uit te baggeren moet er wel volledige duidelijkheid komen. ,,We willen baggeren voor een betere doorstroming, om de waterkwaliteit te verbeteren en verzanding tegen te gaan’’, zegt projectleider Gerrit Meijerink van Vechtstromen.

Aardappelmeelfabriek