Lokale belastingen (ozb onder meer) blijven buiten schot in begroting gemeente Midden-Drenthe

Geen lastenverhoging in Midden-Drenthe. Foto: SAMUEL KUBANI

De gemeente Midden-Drenthe matigt de lokale belastingen. Als het aan B en W ligt stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar met maar 1,6 procent, gelijk aan de inflatie.

De tarieven voor de rioolheffing blijven in 2021 gelijk. De afvalstoffenheffing gaat zelfs iets omlaag, met 30 euro.

Dat staat in de zogenoemde aanbiedingsbrief die B en W samen met de begroting voor volgend jaar aan de raad hebben gestuurd.

Bij het opstellen van deze begroting heeft het college met veel onzekerheden af moeten rekenen. De coronacrisis is er een van. ,,Midden-Drenthe loopt daardoor toeristenbelasting mis en moet meer uitgeven aan handhaving. Nou zijn dat kosten waarvoor het Rijk ons compenseert. Maar wat er mogelijk op ons afkomt aan extra uitgaven voor bijvoorbeeld bijstand is voor rekening van de gemeente zelf”, zei wethouder Jan Batelaan (VVD) donderdag in een toelichting.

Ook de ontwikkelingen in de Jeugdhulp en de WMO zijn ongewis. De kosten daarvan stijgen nog steeds. Tot en met 2024 is er liefst 1,8 miljoen extra voor nodig, laat het college de gemeenteraad weten. Het is een raming van de kosten, niet meer en niet minder. ,,Maar wel een zorgvuldige raming, met de beste kennis van nu”, aldus CDA-wethouder Jan Schipper.

Centrumvisie voor Beilen

Midden-Drenthe heeft besloten met de centrumvisie voor Beilen het hart van dit dorp een stevige impuls te geven. De werkzaamheden zijn deze zomer afgerond, komend jaar volgt nog de herinrichting van het gebied Ventweg-Zuid.

Onderdeel van de plannen is het centraliseren van winkels geweest. Sinds oktober 2018 is daarvoor de stimuleringsregeling voor het centrum Beilen in werking. B en W schrijven de raad dat ze in dat kader ruim 175.000 euro aan subsidie hebben toegekend.

Ton extra tegen eikenprocessierups

Volgend jaar verwacht het college opnieuw meer geld nodig te hebben om de oprukkende eikenprocessierups te bestrijden. Tot en met 2023 is er een ton voor begroot.

Er is achterstand in bomenbeheer. Daarmee is ook de verkeersveiligheid in geding. Voor de komende drie jaar wil het college daar 475.000 euro voor uittrekken.

Donderdag 12 november praat de gemeenteraad van Midden-Drenthe over de begroting voor komend jaar.

Nieuws

Meest gelezen

menu