Maaien, plaggen, dempen en kalk in strijd tegen stikstof in Dwingelderveld

Bij het chopperen worden pijpenstro en humuslaag verwijderd.

Staatsbosbeheer gaat de hoge stikstofconcentraties in het nationaal park Dwingelderveld te lijf met maaien, plaggen, het strooien van kalk en het dempen van sloten.

Boswachter Albert Henckel legt uit dat de hoeveelheden stikstof in het heide- en bosgebied hoog zijn, waardoor de bodem verzuurt. ,,Planten hebben moeite in deze zure heidebodems te ontkiemen of te groeien. Door met steenmeel te bekalken wordt er over een langere periode kalk aan de bodem afgegeven waardoor kiemende planten meer kans hebben om te overleven.’’

Chopperen: verwijderen pijpenstro en humuslaag

Op delen van de heide waar het pijpenstro welig tiert, zoals Kraloërheide, Nuilerbos en het Westerveen, is Staatsbosbeheer begonnen met het maaien en afvoeren van de bovenlaag. Bij dit zogeheten chopperen worden het pijpenstro en de humuslaag verwijderd. ,,Het materiaal wordt meteen in een in afgesloten kar geblazen en naar een opslag gebracht. Daarna wordt het materiaal naar Overijssel vervoerd. Daar wordt het gebruikt voor natuurherstel door het over bepaalde grondenuit te strooien. Het strooisel wordt dus nuttig gebruikt’’, zegt Henckel.

Op zes andere plekken in het gebied wordt de heide geplagd. Dan wordt de rijke bovenlaag tot het zand verwijderd. De minerale ondergrond, die zodoende zichtbaar wordt, wordt eveneens bestrooid met kalk. In andere delen wordt niet geplagd, maar alleen kalk gestrooid. Van een voormalige akker binnen de grenzen van het nationaal park wordt een grondlaag van 20 centimeter afgegraven. Volgens Henckel ontstaat zodoende ‘heischraal grasland’.

Bijna 100 jaar oude sloten gedempt

In het noordelijk deel van het bos in het Dwingelderveld worden volgend jaar bijna 100 jaar oude sloten gedempt. Die zijn rond 1925 gegraven om bos aan te leggen in laag gelegen en dus nat heide- en veengebied. Volgens Henckel wordt op deze manier de natuurlijke grondwaterstand hersteld. Sinds 2003 werkt Staatsbosbeheer aan het verhogen van de grondwaterstand in het gebied.

Een droge bodem is eerder geneigd stikstof ‘los te laten’. De genoemde werkzaamheden worden dan ook uitgevoerd in het kader van het Plan Aanpak Stikstof (PAS).

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu