Mag het licht uit? Dit nieuwe meldpunt moet hinder van felle lichten tegengaan

Via de website maghetlichtuit.nl kan iedereen sinds kort melding maken van overbodige verlichting die hinder veroorzaakt. Directeur Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe legt uit.

De aarde wordt door de mens fel verlicht. Foto: Pixabay

De aarde wordt door de mens fel verlicht. Foto: Pixabay

Waarom dit meldpunt?

Nieuws

menu