Je mag niet zomaar een boom kappen. De boete kan oplopen tot duizenden euro's

Sommige gemeenten zijn soepel bij bomen met een diameter van minder dan 30 centimeter. Foto: Shutterstock

Over het kappen van bomen bestaan veel onduidelijkheden. De regels verschillen per gemeente en in bepaalde gevallen moet de provincie toestemming verlenen.

Mag ik zonder een vergunning een boom kappen?

Nee, dat mag niet. Grofweg komt het erop neer dat binnen de bebouwde kom een zogeheten omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand (de vroegere kapvergunning) van de gemeente is vereist. De gemeente moet binnen acht weken een beslissing nemen. Gebeurt dat niet, dan wordt de vergunning automatisch verleend. Tegen een afwijzing kan bezwaar worden gemaakt. Maar ook anderen kunnen bezwaar maken tegen de voorgenomen verlening van de vergunning. De ‘wachttijd’ kan zodoende oplopen tot een half jaar.

Mag er dan helemaal niet worden gekapt zonder vergunning?

Er zijn uitzonderingen, maar de vrijstellingsmogelijkheden verschillen per gemeente. Er zijn gemeenten die geen vergunning vereisen voor bomen tot een bepaalde diameter, zoals 10, 20, 30 of zelfs 40 centimeter. Of als het om een zieke boom gaat of om het uitdunnen van een houtopstand. (Wanneer bomen dicht op elkaar staan worden ze in hun groei belemmerd.) In bepaalde gemeenten mogen wilgen, populieren en coniferen zonder vergunning worden omgezaagd. In andere gemeenten geldt dat voor berken en elzen in de achtertuin. De vergunningscheck op omgevingsloket.nl kan in specifieke gevallen duidelijkheid verschaffen.

En hoe zit het bij de provincie?

Grofweg gaat de provincie over de bomen buiten de bebouwde kom, maar niet die op erven en in tuinen. In de kapmelding moet worden vermeld om hoeveel bomen het gaat, welke soort en een kaartje van de locatie moet worden meegestuurd. Na vier weken geen bericht, dan is de provincie stilzwijgend akkoord. Afwijzingen, waar bezwaar tegen kan worden gemaakt, worden wel ‘actief’ verstuurd.

Staan er sancties op illegale houtkap?

Jazeker. Er kunnen boetes worden opgelegd. Al naar gelang het aantal, de soort en de ouderdom van de boom of bomen kan de boete oplopen tot duizenden euro’s. In een enkel geval kan een illegale kap achteraf worden gerepareerd door alsnog een vergunning aan te vragen. In de vergunning wordt een herplantplicht doorgaans als voorwaarde gesteld: op de plek van de gekapte boom moet een nieuwe worden geplant.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu