Max Jacobsen kan individuele collegeleden Hoogeveen niet aansprakelijk stellen voor schade, maar hij zet de rechtszaak om een claim van 2,9 miljoen euro door

Voormalig ondernemer Max Jacobsen kan individuele (oud-)collegeleden van de gemeente Hoogeveen niet privé aansprakelijk stellen voor de geleden schade als gevolg van de verkoop van zijn tennis- en evenementencomplex aan de Terpweg.

Max Jacobsen voor zijn toenmalige tennis- en evenementencomplex.

Max Jacobsen voor zijn toenmalige tennis- en evenementencomplex. Foto: Archief/Gerrit Boer

Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald. Max Jacobsen had, als onderdeel van zijn civiele rechtszaak tegen de gemeente Hoogeveen, burgemeester, wethouders en oud-wethouder Jan Steenbergen persoonlijk gedagvaard.

Volgens de rechter heeft Jacobsen de koopovereenkomst echter gesloten met de gemeente en niet met individuele personen.

Advocaat Tobias Polak van de gemeente liet eerder al weten dat in deze zaak geen individuele collegeleden gedagvaard en berecht kunnen worden. De juridisch adviseur van Jacobsen, Peter Raven, wees echter op uitspraken waarbij dat wél is gebeurd.

‘Geen uitzondering’

De rechtbank vindt dat de claim van de oud-eigenaar van tennis- en evenementencomplex Maxx Sports & Events niet van toepassing is op individuele wethouders en wil daar in deze zaak ook geen uitzondering voor maken.

Raven noemt de uitspraak van de rechtbank teleurstellend, maar hij wenst er niet te lang bij stil te staan. ,,We willen de voortgang er in houden en concentreren ons nu op de hoofdzaak’’, zegt hij.

In die hoofdzaak, waar binnenkort meer duidelijkheid over wordt verwacht, wil Jacobsen dat de rechter de verkoop van zijn bedrijf aan de gemeente ontbindt.

Claim van 2,9 miljoen

Jacobsen zegt over bewijs te beschikken dat de gemeente Hoogeveen bij de koop van zijn tennis- en evenementencomplex aan de Terpweg onrechtmatig heeft gehandeld. Hij claimt 2,9 miljoen euro van de gemeente.

De gemeente Hoogeveen had de grond van Maxx Sports & Events nodig voor de geplande bouw van een kunstijsbaan met zwembad. Dat miljoenenproject is uiteindelijk nooit van de grond gekomen.

De gemeente betaalde in maart 2018 een bedrag van 725.000 euro. Dat is fors lager dan de WOZ-waarde van het tennis- en evenementencomplex dat, vlak voor de verkoop, op bijna 1,6 miljoen euro was vastgesteld.

‘Niet onderbouwd’

Advocaat Polak van de gemeente wijst elke beschuldiging van onrechtmatig handelen van de hand. De geclaimde schade is volgens hem niet onderbouwd. Ook wordt er nog even fijntjes op gewezen dat de grond van het complex een lagere waarde had dan de betaalde prijs aan Jacobsen.

Verder heeft de gemeente het gebouw op eigen kosten laten slopen. Ook schold Hoogeveen een nog openstaande lening van Jacobsen ter hoogte van 66.000 euro weg.

Wob-verzoek

Eind mei diende de juridisch adviseur van Jacobsen een (nieuw) verzoek in bij de gemeente, in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Doel: inzicht krijgen in de juridische kosten die Hoogeveen inmiddels in deze kwestie heeft gemaakt.

Dat verzoek is begin deze maand ten dele gehonoreerd. De gemeente heeft in alle opgevraagde documenten de namen, functies, telefoonnummers en emailadressen van personen geanonimiseerd.

Daarnaast wordt een deel van de documenten niet openbaar gemaakt, omdat die volgens de gemeente voor intern beraad bestemd waren en persoonlijke beleidsopvattingen bevatten.

‘Narriger’

Adviseur Raven neemt daar geen genoegen mee. Hij tekent bezwaar aan tegen het besluit om geen volledige openheid van zaken te geven. ,,Het besluit is ook slecht gemotiveerd. Je merkt dat de gemeente narriger wordt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu