Nog bijna 300 vluchtelingen moeten nog dit jaar onderdak: provincie Drenthe zet gemeenten onder druk om snel huizen te regelen

Het venijn zit in de staart, ook waar het de huisvesting betreft van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Drenthe voert de druk op de gemeenten op om nog dit jaar bijna 300 statushouders te huisvesten.

Een statushouder verblijft in een Fries asielzoekerscentrum, in afwachting van een reguliere woning.

Een statushouder verblijft in een Fries asielzoekerscentrum, in afwachting van een reguliere woning. Foto: Anke van der Meer

De twaalf gemeenten krijgen een brief waarin dit staat, zo besloot het college van Gedeputeerde Staten dinsdag. Alleen Coevorden hoeft zich er niets van aan te trekken, want deze gemeente heeft al acht statushouders meer gehuisvest dan in de taakstelling voor dit jaar staat.

Afspraken met gemeenten