Meerderheid raad De Wolden wil uit Reestmond

Uit onvrede over de prestaties van Reestmond wil een ruime meerderheid in de gemeenteraad van De Wolden uit het werkvoorzieningsschap in Meppel stappen. Alleen de PvdA is tegen de bestuurlijke uittreding, die overigens geen gevolgen heeft voor mensen uit De Wolden die bij Reestmond werken.

Als Reestmond de mensen niet aan een baan bij het reguliere bedrijfsleven kan helpen, zoals de Participatiewet beoogt, dan doen we het zelf. Dat was in grote lijnen voor de coalitiepartijen Gemeentebelangen en de VVD de drijfveer voor een motie, die donderdagavond door een overgrote meerderheid in de raad werd aangenomen.

Uittredingskosten

Met het aannemen van de motie zet de raad het sein op groen voor een onderzoek naar de gevolgen van de uittreding. Op basis van de uitkomsten, zoals de hoogte van de ‘uittredingskosten’, neemt de raad een definitief besluit.

Nagenoeg de gehele oppositie diende een motie in, die het college van B en W opriep zich hard te maken voor een vast dienstverband voor 72 mensen uit Meppel, De Wolden, Westerveld en Staphorst voor wie geen baan in het reguliere bedrijfsleven kan worden gevonden. Deze motie werd verworpen.

Gemeenschappelijk

Reestmond is een gemeenschappelijke regeling van Meppel, De Wolden, Staphorst en Westerveld, die gezamenlijk in bestuurlijke zin verantwoordelijk zijn voor het werkvoorzieningsschap.

De Wolden doet zaken met twee werkvoorzieningsschappen. De meeste mensen met een zogeheten arbeidshandicap zijn ondergebracht bij Alescon. Een klein aantal bij Reestmond.

Jobcoaches

De raad van De Wolden is al langer ontevreden over de prestaties van Reestmond. Nu is gebleken dat zes zogeheten jobcoaches slechts 10 van de genoemde 72 mensen aan werk buiten Reestmond hebben kunnen helpen, moet er iets gebeuren. Dat beaamde ook wethouder Mirjam Pauwels (VVD): ,,Dit is een goed moment om uittreding te onderzoeken.’’

Coalitiepartijen Gemeentebelangen en VVD, gesteund door de andere partijen (behalve de PvdA), zijn tegen een vast dienstverband bij Reestmond als mensen niet elders aan de slag kunnen. De wet schrijft voor dat mensen moeten doorstromen naar het reguliere bedrijfsleven. Als het Reestmond niet lukt, dan gaan we ze als gemeente zelf aan werk helpen, is de opvatting.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu