Melkveehouder uit Pesse Arend Steenbergen benoemd tot noordelijke regiobestuurder LTO Noord. 'Drenthe moet niet wachten op landelijke regels landbouw en stikstofneerslag op natuurgebieden'

Arend Steenbergen, de nieuwe regiobestuurder LTO Noord regio Noord. Foto: LTO Noord

Arend Steenbergen uit Pesse is de nieuwe regiobestuurder LTO Noord regio Noord. Sinds september was hij al interim-bestuurslid, toen hij de plek van Anneke Verheul innam.

In zijn portefeuille valt stikstof, landelijk gebied Drenthe en het programma Boer Burger Natuur Drenthe.

Terugbrengen stikstofneerslag op natuurgebieden

Steenbergen (57) stelt dat de stikstofneerslag op de natuurgebieden in Drenthe omlaag moet. ‘De landbouw speelt een rol om dat te verminderen, maar die moet wel zijn plek behouden. In Drenthe zijn veel Natura 2000-gebiedjes. Als daaromheen een straal van 5 kilometer aan natuur komt, houd je weinig landbouw over. Er zijn al diverse pilots gaande, maar we moeten het in 2023 in de provincie wel gaan uitvoeren. Als we moeten wachten tot er landelijke regelgeving komt, dan komen we klem te zitten in de tijd. Dat die oplossingen er komen, daar ga ik me bij de provincie hard voor maken.’

Melkveebedrijf in Pesse

Steenbergen heeft met zijn gezin een melkveebedrijf met 120 koeien en 60 hectare in Pesse. Hij is vanaf 2010 LTO-bestuurslid en vanaf 2011 voorzitter van Provinciaal Bestuur Drenthe geweest en was daarvoor afdelingsvoorzitter. Daarnaast heeft hij diverse functies bij o.a. de gemeenteraad in Hoogeveen en voetbalvereniging Pesse vervuld.

Nieuws

menu